09 02 12 Kärnkraften förblir en ohållbar lösning

– därför är energiuppgörelsen ett svek mot miljön, demokratin och kommande generationer
Kärnkraften förblir en ohållbar lösning, eftersom avfallsfrågan inte är löst. Dessutom medför den starkt negativa konsekvenser i de länder som bryter uran. Därför menar Miljöförbundet Jordens Vänner att alliansens besked om att förbudet mot nybyggnad av kärnkraft upphävs, är ett svek mot miljön och demokratin.
Idag hålls energiöverläggningar mellan regeringspartierna och oppositionspartierna. Efter förra veckans besked från alliansen om upphävandet av den så kallade stopplagen, kommer antagligen mycket av dagens samtal handla om kärnkraft.
– Att satsa på kärnkraft samtidigt som Sverige slår sig för bröstet som ”ett föregångsland vad gäller miljöinvesteringar” är helt obegripligt, menar Ellie Cijvat ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner.
Allianspartiernas företrädare framhåller ambitiösa satsningar på förnyelsebar energi och energieffektivisering. Att samtidigt återlansera kärnkraften som alternativ ställer sig Miljöförbundet Jordens Vänner starkt kritiska till.
Fram till år 2010 kommer Sverige att ha lämnat tusentals ton giftigt kärnkraftavfall till kommande generationer. Avfallet är radioaktivt och cancerframkallande i 100 000 år. Varje år producerar Sverige ungefär 180 ton radioaktivt avfall [1]. I Tyskland har redan avfallstunnor som placerats ”säkert” i byn Remlingens nedlagda saltgruva Asse börjat läcka [2].
– Fredrik Reinfeldt sade att det här är ett sätt att ta ansvar för jobben och välfärden. Men ett ansvarsfullt styrande av ett samhälle måste säkerställa att nuvarande och kommande generationer inte får ta konsekvenser i form av radioaktivt avfall i Sverige, och den allvarliga inverkan på människor och miljö som uranbrytningen medför i de länder vi importerar ifrån, fortsätter Ellie Cijvat.
Under valåret 2006 diskuterades i stort sett inte kärnkraften. Att nu ta bort stopplagen, anser Miljöförbundet Jordens Vänner är ett svek både mot miljön och mot svenska väljare.
Fredrik Reinfeldt beskrev Alliansens energiuppgörelse som ”vägen ur fossilbränslesamhället”. Argumentet är inte nytt. Kärnkraftsförespråkarna har länge använt klimatkrisen som ett slagträ i debatten. Klimatfrågan har fått kärnkraften att framstå som en ”renare”, eller ”mer miljövänlig” lösning. Miljöförbundet Jordens Vänner menar att den sortens argument handlar om politiskt önsketänkande och dessutom är vilseledande.
– Vid sidan av förvaringsfrågan och risken för nya olyckor vid kärnkraftverk, får också själva uranbrytningen stora konsekvenser för människor och miljö, säger Ellie Cijvat. När uranhaltigt mineral tas upp till jordytan och bearbetas uppstår stora risker för människor. Restprodukterna, som inte kan användas inom kärnkraftsindustrin, är dyra att förvara. Istället är det risk för att de hamnar hos vapenindustrin och blir pansarskott i krig.
Miljöförbundet Jordens Vänner menar att fortsatt energieffektivisering och förnyelsebar energi är den enda miljövänliga lösningen på klimatfrågan. Att upprätthålla ett fortsatt högt energiuttag med hjälp av kärnkraft är ett svek mot kommande generationer. Energianvändningen i Sverige är ingen ostoppbar koloss – den har legat på ungefär samma nivå sedan 1970- talet. Där finns enorma möjligheter att rå på klimathotet.
Al Gore har föreslagit att USA om tio år ska basera hela sin energiförsörjning på förnybara energikällor.  Han tror på energieffektivisering, sol och vind. Inget behov av kärnkraft finns i det programmet [3] Gore konstaterar också att stenåldern inte tog slut på grund av brist på sten utan på grund av att bättre teknik utvecklades. Vindkraft och solenergi är idag bättre och billigare är fossila bränslen och kärnkraft [4]. Det är därför nu dags att lämna den gamla tekniken – kärnkraft och kolkraft bakom oss.
Fotnoter och källor:
[1] SCB, Statistisk information om kärnbränsle:
http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/hut06/ind/22._Karnavfall.htm
[2] The Local, “Asse nuclear waste storage mine ‘may not be fixable’”, 17 januari 2009:
http://www.thelocal.de/national/20090117-16837.html
[3] www.wecansolveit.org
[4]. Kärnkraften är idag dyrare än sol och vind. Enligt Moodys senaste prisindex kostar kärnkraften ca 7500 $/kilowatt. Detta kan jämföras med att Nanosolar Inc. säljer solceller för ca 1000$/kilowatt. Ännu billigare verkar koncentrerade solfångare, och solceller med ledande absorberande färger vara. Vindkraft i USA kostar enligt Volvos miljöpristagare Amory Lovins vid Rocky Mountains Institute idag bara en tredjedel av vad ny kärnkraft skulle kosta.
Kontakt:
Ellie Cijvat, Miljöförbundet Jordens Vänners ordförande, telefon: 073-7782242

Scroll to Top