09 02 24 Miljöförbundet Jordens Vänner protesterar mot stängning av jordlösas skolor och terroriststämpling av WSF

Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) protesterar mot att politiska krafter som fått ekonomiskt stöd av det finsk-svenska skogsbolaget Stora Enso nu stänger de jordlösas skolor i delstaten Rio Grande do Sul i Brasilien. Det plötsliga ingripandet mot skolor i de läger som startats av de jordlösas rörelse Movimento Sem Terra (MST) sker efter växande konflikter mellan Stora Enso och rörelsen som försvarar den biologiska mångfalden mot cellulosaindustrins intressen. Företrädare för samma myndighet som nu stänger de jordlösas skolor attackerar samtidigt World Social Forum som fick sin start i Rio Grande do Sul och allmänt erkänns som en av den globala demokratins viktigaste inspirationskällor för att vara en samling för terrorister och marginella.
– Det är en skam att världens äldsta bolag som fortfarande ägs till delar av nordiska statliga intressen aktivt gripit in och gett ekonomiskt stöd i valrörelsen i Rio Grande do Sul, till de krafter som nu undergräver demokratin i Brasilien och globalt, säger Ellie Cijvat, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner.
MST:s läger i Rio Grande do Sul var först i landet med att få genomfört en ny lag om landsbygdskolor och är ett föredöme för hela Brasilien. FN ser det skolarbete som växt fram tack vare MST som ett internationellt föredöme. Närmare 200 000 elever går i skolor i MST:s bosättningar och läger.
MST för inte bara en kamp för den antagna jordreformen och utbildning på landsbygden utan också en kamp av betydelse för hela jordens ekologiska överlevnad.
– Genom att de 1,5 miljoner deltagarna i rörelsen satsar på ekologiskt jordbruk är de ett föredöme för landsbygdsbefolkning i hela världen och för alla som vill värna om planetens överlevnad och biologisk mångfald, säger Tord Björk, som nyligen deltagit på MST:s 25 årsjubileum i Rio Grande do Sul som representant för MJV.
En av de stora motståndarna till MST är det finsk-svenska skogsbolaget Stora Enso. För att öka sitt politiska inflytande har Stora Enso i senaste valrörelsen i Rio Grande do Sul gett ekonomiskt stöd till de politiska krafter som nu är ute efter att på olika sätt stoppa folkrörelsen MST. Den av Stora Enso understödda guvernören Yeda går nu ut direkt efter stängningen av de jordlösas skolor med uttalandet att man kommer att bereda mark för att Stora Enso ska satsa i delstaten – ”det är vägen för utveckling och vi kommer inte att vika från den”.
Myndigheternas agerande för att stänga de jordlösas skolor visar hur långt man är beredd att gå för att tillfredställa nordiska storföretags intressen. MJV förespråkar istället landbygdsutvecklingen och värnande om miljö.
Kontakt:
Ellie Cijvat, ordförande – 073 778 2242, ellie.cijvat(a)mjv.se
Tord Björk, MJV:s representant på MST:s 25-årsjubileum och WSF
044 12 32 94, 0738 44 68 50, tord.bjork(a)mjv.se
Bakgrund:
Gilberto Thums vid ministeriet som ansvarar för utbildningen i delstaten Rio Grande do Sul i Brasilien har i början av 2009 gått till samtidig attack mot World Social Forum och de jordlösas rörelse MST. I ett uttalande i tidningen Expansão beskriver han WSF som ett möte för ”terrorister och marginella”. I december 2007 drev Thums på en plan för att skapa en grupp åklagare som skulle ställa MST inför domstol med syftet att ”upplösa MST och döma den som illegal”. Planen avslöjades men nu går myndigheterna till förnyad handling mot rörelsen. I februari ligger Thums och guvernören Yeda bakom stängningen av sju skolor i MST:s läger. I en rapport som ligger till grund för stängningen används en fem år gammal artikel från tidningen Veja som anklagar skolorna i MST:s bosättningar och läger för att ”försvara socialismen”, ”utveckla en revolutionär ideologi” och stå för intolerans. I motivet för stängningen riktar man sig särskilt mot skolornas påstådda aggressiva ideologi.

Scroll to Top