09 03 09 Klimaxåtalet bör läggas ned

Den 10 mars ställs tio aktivister från Klimax inför rätta i Stockholm för grovt olaga intrång i samband med en protestaktion mot inrikesflyget på Bromma flygplats. Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) anser att aktionen var berättigad och att åtalet bör läggas ned.
Aktivisterna genomförde en öppen icke-våldsaktion, en opinionsyttring med banderoll och blommor. Inga flyg hindrades från att lyfta eller landa, och aktivisterna lät sig gripas utan motstånd.
Bakgrunden är det avtal som för ett år sedan slöts mellan Stockholms Stad och Luftfartsverket för Bromma flygplats. Avtalet gäller fram till 2038 och kan inte sägas upp. Flygbranschen har därigenom försäkrat sig mot att flygplatsen skulle kunna stängas genom demokratiska beslut.
– Det är inte rimligt att makthavare och representanter för näringslivet på det här sättet kringgår demokratins spelregler samtidigt som människor som engagerar sig och försöker göra något för att stoppa utsläppen dras inför domstol, säger Ellie Cijvat, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner.
Flyget är den överlägset mest koldioxidintensiva transportformen. Dessutom är flygets klimatpåverkan per kilo koldioxid 2,7 gånger större än för övrig trafik. Detta beror bland annat på de effekter som utsläppen av vattenånga och kväveoxider på hög höjd ger.
– Kortdistansflyg är för övrigt det mest onödiga transportslaget, då det är fullt möjligt att ersätta med tåg, fortsätter Ellie Cijvat.
För att styra om inrikestransporterna till mindre klimatpåverkande former anser Miljöförbundet Jordens Vänner att det behövs ordentliga investeringar i tågtrafiken och en rejäl koldioxidskatt på flygtrafiken.
Kontakt:
Ellie Cijvat (ordförande) 073 – 778 2242, ellie.cijvat(a)mjv.se
Peter Platesjö (styrelsemedlem) 0737 – 320320, peter.platesjo(a)mjv.se

Scroll to Top