091207: Folkrörelsesamarbete en kraft i klimatomställningen

– Klimatmötet är inte bara en mötesplats för världens ledare. Det är också en oöverträffad mötesplats för folkrörelser och aktiva som arbetar för en klimatomställning i sina länder och regioner. Kraften kommer i ökande utsträckning från rörelser i Syd. Det säger Anna Sehlin ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV).
Föreningen ordnar en bussresa till Köpenhamn. De har 70 ackrediterade till det officiella mötet och ännu fler som kommer att vara med på alternativmötet Klima Forum. MJV är också del i den världsomspännande miljörörelsen Friends Of the Earth som väntar mer än 2000 representanter från alla delar av världen.
– Överallt i världen diskuteras nu planer för omställning av samhället från fossila bränslen till förnyelsebar energi och energihushållning. Det satsas på sol, vind, biogas, spårvägar, järnvägar, ekologisk matproduktion men också hållbart stadsbyggande, säger Anna Sehlin.
FN-mötet kan försvåra eller förenkla omställningen genom dåliga eller bra politiska beslut, men minst lika viktigt är fungerande lokala lösningar både i Nord och Syd.
En central kraft för att driva sådana lösningar är medborgare och folkrörelser och deras opinionsbildning gentemot kommuner och länder. I Köpenhamn kan vi få inspiration från varandra och knyta kontakter för fortsatt opinionsbildning och byggande av en växande klimaträttviserörelse.
Genom våra kontakter i Syd ser vi också tydligt hur viktigt det är att ett globalt klimatavtal måste vara rättvist och ta hänsyn till världens fattiga. De måste få resurser för en klimatanpassad utveckling. Vi i den rika världen måste ta vårt ansvar och minska våra utsläpp hemma samtidigt som vi ökar stödet till Syd, säger Anna Sehlin.
Internationella Jordens Vänners ordförande Nnimmo Bassey från Nigeria håller med:
– Rika länder är ansvariga för merparten av ökningen av växthusgaser i atmosfären idag och måste genast åta sig snabba och bindande minskningar av sina utsläpp. Dessa minskningar måste ske utan marknadsmekanismer och utan falska lösningar som biobränslen, kärnkraft eller så kallat “rent kol”, säger Friends of the Earth Internationals ordförande.
MJV:s presskontakter i Köpenhamn:

Köpenhamn presstelefon: +45 61723089
Peter Larsson, MJV kansliet: 031 – 128042
Ellie Cijvat, ordförande – 073 778 2242
Anna Sehlin, ordförande – 076 12 29 502

2 reaktioner på ”091207: Folkrörelsesamarbete en kraft i klimatomställningen”

  1. Pingback: Analys: Vad hände i Köpenhamn? « Miljöförbundet Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top