091209: Sverige offrar solidariteten i klimatarbetet– Besvikelsen är stor från fattiga länder över Sverige och Danmarks agerande i klimatförhandlingarna. Den ensidiga fokuseringen på att få med USA riskerar att omöjliggöra ett avtal som verkligen löser klimatfrågan, säger Ellie Cijvat, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV).

Länder i Syd och folkrörelser från hela världen har reagerat starkt på Danmarks nya klimatförslag, den ”danska texten” [1], som skapats i slutna rum utan kontakt med världens fattiga länder.
– Det enda sättet att uppnå ett starkt och rättvist avtal är att inkludera alla världens länder och hålla sig till FN:s klimatkonvention. Det danska ”rikelandsavtalet” måste skrotas och FN:s process måste tillbaka på rätt spår här i Köpenhamn, säger Meena Raman från Friends of The Earth Malaysia.
Internationella Jordens Vänner oroas för att ett nytt avtal helt ska bryta med de tydliga strukturer som manglats fram i Kyotoprotokollet. Det räckte inte, men visade tydligt industriländernas ansvar. Nu är det risk för ännu mer marknadslösningar så att rika länder skall kunna köpa sig fria från utsläppsminskningar:
– CDM-projekten (Clean Development Mechanism) har bl. a gått till miljöskadliga vattenkraftsdammar, etanolplantager som tvingar fattiga att flytta och projekt som ibland ökar utsläppen. Nu finns förslag på att även kärnkraft och skog ska ge utsläppskrediter vilket vore förödande, säger Ellie Cijvat.
Miljöförbundet Jordens Vänner pekar på en rad exempel på Sverige och EU:s nonchalans mot världens fattiga i klimatarbetet:

  • Sverige och EU har inte ens reagerat på G77:s förslag om en fond under FN för klimatomställning i Syd som funnits på bordet ett år.
  • Sverige och EU anser att de rika länderna samlat bara behöver satsa 30-74 miljarder dollar årligen som stöd till fattiga länder för klimatomställning och klimatbistånd. FN har visat att minst 400 miljarder dollar behövs årligen.
  • Reinfeldt har struntat i dialogen med världens 100 fattigaste länder och fokuserat på G20. För att nå framgång i globala förhandlingar måste man även lyssna på de mest drabbade.

MJV reagerar bl. a på Andreas Carlgrens utspel på tisdagen att EU inte minskar sina utsläpp som utlovat om inte USA och Kina ansluter sig.
– Det är ett bekvämt sätt för EU att skylla på andra och själv slippa göra något. Alla vet att USA inte kommer att göra några stora åtaganden nu och Kina har fortfarande många hundra miljoner fattiga människor som måste få öka sina utsläpp, säger Ellie Cijvat.

Kontakt:
Ellie Cijvat, ordförande – 073 778 2242, ellie.cijvat@mjv.se
Anna Sehlin, ordförande – 0761 22 95 02, anna.sehlin@mjv.se
Meena Raman, Friends of the Earth Malaysia: + 45 52 68 46 29
Peter Larsson, kansliet – 031-12 80 42
Köpenhamn presstelefon: + 45 61723089
[1] Se http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/08/copenhagen-climate-summit-disarray-danish-text

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top