091211: EU-mötet en besvikelse – pengar tas ur biståndsbudgeten

– Chansen för ett bra och rättvist klimatavtal minskar efter EU-besluten idag. Det säger Ellie Cijvat, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) från Köpenhamn.

– EU vidhåller att man bara vill minska utsläppen 20% till 2020 om inte USA tar krafttag, vilket de inte är redo att göra nu. EU gömmer sin egen låga ambitionsnivå bakom USA:s ännu lägre, det är sorgligt.
– Dessutom framhärdar EU i att en stor del av utsläppsminskningen skall kunna göras genom att köpa sig fri genom utsläppskrediter i fattigare länder. Ett system som är djupt orättvist och inte fungerar i praktiken, säger Ellie Cijvat.
MJV anser att det är upprörande är att EU nu låtsas höja budet om pengar till fattiga länder.
– I själva verket finns bara löften om pengar under några år, och de kommer att tas från biståndsbudgeten. Det innebär att stödet till skolor och hälsovård i fattiga länder får stå tillbaka för klimatåtgärder. Det länderna i Syd krävt för en klimatuppgörelse är pengar utöver biståndet.
Sverige har lovat 8 miljarder i snabbstöd, men även det tas från biståndsbudgeten enligt MJV:s källor.
Det stöd på 2,4 miljarder euro årligen som EU enats om kan jämföras med att EU själva sagt att det behövs 100 miljarder euro årligen under flera årtionden för att stötta fattiga länders klimatomställning.
Sonja Meister, climate campaign coordinator for Friends of the Earth
Europe, said: “This meeting of European leaders has not given any reason
to be more hopeful that a just and effective climate agreement will be
achieved in Copenhagen. But there is more pressure than ever for them to commit to 40% domestic emissions cuts in line with what science and climate justice demand.”
Frågor kan riktas till:
Ellie Cijvat ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner +46 73 7782242
Sonja Meister, climate campaign coordinator for Friends of the Earth
Europe, +45 617 27520 (Danish mobile) or +49 1766 4608515 (German
mobile), sonja.meister@foeeurope.org
Se även vår blogg på www.mjv.se

Scroll to Top