091217: Klimatförhandlingarna: Rika länder – ta ert ansvar i natt!

Världens ledare har samlats i Köpenhamn för FN:s avgörande klimatförhandlingar.
Enligt Friends of the Earth International är det de rika länderna som bär skulden för avsaknaden av betydelsefulla framsteg hittills.
– Ledare i de industrialiserade länderna, främst USA och EU, som har bidragit mest till klimatförändringarna har fortfarande möjlighet att överraska världen och leverera en stark och rättvis överenskommelse, menar Ellie Cijvat, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner, en del av Friends of the Earth International.

Hillary Clintons bud på långsiktig finansiering till en fond för klimatet ekar dock ihåligt i förhållande till vad FN menat är nödvändigt och de afrikanska staterna krävt. En otillräcklig finansiering kommer att fördöma de fattigaste. Det är också oklart hur mycket av detta paket är offentliga medel.
Nyckelaktörer som Brasilien pekar fortfarande på bristen på konkreta och unilaterala målsättningar för utsläppsminskningar från industriländerna samt de otillräckliga löftena om finansiering som de största hindrena för att nå en överenskommelse.
– Ett dödläge där alla väntar på alla duger inte. Denna fråga är alltför viktig för att styras av nationella egenintressen. Vi, världen och kommande generationer förväntar oss att världens ledare har en förmåga att se längre än till nästa mandatperiod och i natt vågar ta beslut som kan verka obekväma men som vi alla vet är nödvändiga.
Sverige har inte själv tillhört de progressiva i de interna EU diskussionerna. Till skillnad från Storbritannien och Frankrike har man hållit fast vid 20 procent ovillkorliga minskningar i ett läge då en höjning till minst 30 procent skulle kunna bidra till att lösa låsningarna.
Men även ett bud på 30% vore långt under den nivån som antagligen fler än 100 länder anser att länderna i Nord måste åstadkomma, nämligen en utsläppsminskning på 45% till 2020. [1] EU skickar inte heller ut positiva signaler genom att redan i eftermiddag annonsera behovet av ett nytt Köpenhamnsmöte – redan innan nuvarande möte avslutats. Att skjuta nödvändiga beslut på framtiden innebär ökade kostnader, större skador och fler förlorade liv i spåren av de klimatförändringar som redan är högst reella i stora delar av den fattigare delen av världen.
Kontakt:
Ellie Cijvat, ordförande, 073 778 2242, ellie.cijvat@mjv.se
Fotnot
[1]. Sammanställning av flera gruppers förslag, som t ex AOSIS, LDC-länderna, ALBA och de afrikanska länderna.
Stockholm Environment Institute och Friends of the Earth Europe har för övrigt beskrivit hur EU kan minska sina utsläpp med 40% på hemmaplan till 2020, utan falska lösningar. Se www.sei-international.org/climateshareeurope och http://www.foeeurope.org/climate/FoEE_SEI_40_study_summary_Dec09.pdf

Scroll to Top