091219: FN:s klimatmöte avslutas utan att anta "KÖPENHAMNSUPPGÖRELSEN"

Samma dag som FN: s klimatkonferens avslutades officiellt, varnar Miljöförbundet Jordens Vänner för den felaktiga slutsatsen att FN: s klimatmöte har antagit “Köpenhamnsuppgörelsen”.
Köpenhamnsuppgörelsen, som tillkännagavs den 18 december av USA: s president Barack Obama, antogs inte av delegaterna på FN:s klimatkonferens. Istället har delegaterna bara “noterat” avtalets existens, vilket inte ger det någon kraft alls.

Idag har rika länder ledda av USA utövat påtryckningar på fattigare nationer att  skriva under Köpenhamnsuppgörelsen och därmed undergrävt FN-processen. De hotar fattiga länder som vägrar att skriva under med att de inte får tal del av de 100 miljarder dollar som de rika länderna har lovat att kompensera för klimateffekterna de rika länderna själva har orsakat.
FN-tjänstemän kämpar för att räkna ut vad ordet ”uppgörelse” i det här fallet betyder och hur det relaterar till FN-processen, men vad som är klart är att den inte har godkänts av de 192 länder som är medlemmar i FN: s klimatkonvention.
Genom att underteckna uppgörelsen, riskerar fattiga länder att klimatförhandlingarna flyttas bort från FN:s överinseende.
USA är så desperata att hävda att Köpenhamn var en framgång, att det nu riskerar att förstöra den nuvarande klimatprocessen och ta tjugo år av multilaterala förhandlingar ur spel.
Nnimmo Bassey, Friends of the Earth International ordförande, sade:
–Först kom USA till Köpenhamn utan något nytt att erbjuda, och nu försöker de paketera en svag, bristande, orättvis “Köpenhamnsuppgörelse” som ersättning för FN-processen och tvinga fattiga länder att underteckna den.”
–President Bush ignorerade FN-processen, nu riskerar president Obama att torpedera den.
–Länder som söker en rättvis och effektiv lösning på klimatförändringarna bör inte underteckna denna illegitima “Köpenhamnsuppgöresle”. Istället ska de se till att det blir en snabb återgång till den formella FN-processen för att uppnå en rättvist, starkt och juridiskt bindande avtal så snart som möjligt och inom nästa år.
Ellie Cijvat ordförande för Miljöförbundet Jordens Vänner, sade:
–Denna uppgörelse är ett dåligt skämt med allvarliga konsekvenser för miljontals människor om det inte blir ett rättvist, starkt och riktigt avtal nästa år. Både Danmark och Sverige har grovt underskattat Syds styrka. Strategin att fokusera på Obama har slagit helt fel.
Presskontakt:
Ellie Cijvat +46 737 78 22 42
Kajsa Lindqvist +46 702 77 31 29

Scroll to Top