100323 Pressmeddelande: 30 år efter kärnkraftsomröstningen: Låt inte kärnkraften stå i vägen för alternativen!

– Nya investeringar i kärnkraftskapacitet kostar enorma belopp, ökar mängden radioaktivt avfall och bromsar utvecklingen av verkliga alternativ. Vi uppmanar riksdagens miljövänner: Rösta nej till ny kärnkraft!


Det säger Anna Sehlin, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner på 30-årsdagen av kärnkraftsomröstningen 1980 då Sverige beslutade om ”avveckling med förnuft.”

– Sedan dess har kapaciteten i kärnkraft ökat kraftigt vilket hindrat utvecklingen av alternativen. Nu måste elsnål teknik, energisnåla hus och energihushållning i form av t ex bättre kollektivtrafik äntligen få en chans.
Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) deltar i torgmöten och manifestationer runtom i Sverige idag och kommande helg. MJV är del av Friends of the Earth International, världens största miljöfolkrörelse som finns i 77 länder. Hela denna globala rörelse säger tydligt nej till kärnkraft som är en ”icke förnybar” energikälla.
– Kärnkraften producerar fortfarande avfall som skall förvaras skiljt från allt liv i hundratusentals år, avfall som i orätta händer kan användas till kärnvapen. Kärnkraften är också en sårbar energikälla, som vi sett i vinter när reaktorer stått stilla av underhållsskäl, säger Anna Sehlin.
Miljöförbundet Jordens Vänner är kritiska till regeringens kärnkraftsförslag som öppnar upp för mångmiljardbelopp i framtida reaktorinvesteringar. MJV vänder sig också emot prospekteringen av uran i Sverige.
– Kommunerna och befolkningen vill inte ha urangruvor i Sverige. Men med en fortsatt satsning på kärnkraft ökar risken att det på sikt blir brytning i Sverige, med stora miljöskador och omfattande strålning som följd, säger Anna Sehlin.
Frågor: Kontakta Anna Sehlin tel 076-12 29 502

Scroll to Top