100323 pressmeddelande: Miljömålspropositionen en besvikelse

Idag den 23 mars 2010 har regeringen lagt en proposition om förändringar avseende de svenska miljökvalitetsmålen. Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är besvikna över resultatet som innehåller tydliga ambitionssänkningar på flera områden.

Regeringen inför nya bedömningsgrunder av miljökvalitetmålen som innebär att alla utom fyra mål plötsligt kommer att kunna nås – utan att några miljöförbättrande åtgärder egentligen genomförts. Istället för att förändra världen förändrar man sättet att betrakta världen. Att regeringens miljöarbete är ett luftslott blir tydligare än någonsin, säger Anna Sehlin, ordförande Miljöförbundet Jordens Vänner.
Miljöförbundet Jordens Vänner har länge drivit frågan om det saknade miljömålet, att det ska finnas ett mål om att svensk miljöpåverkan i andra länder ska minska. Regeringens förslag är i stort sett innehållslöst och förslaget är en stor besvikelse för alla som vill att Sverige ska vara en föregångare i miljöarbetet, säger Anna Jonsson, expert i Miljömålsrådet för Miljöförbundet Jordens Vänner.
För mer kontakt:
Anna Sehlin, ordförande för MJV, tfn 076 12 29 502
Anna Jonsson, expert i Miljömålsrådet för MJV, tfn 0737 10 54 86

Scroll to Top