100330 Pressmeddelande: Regeringen offrar miljön

– Regeringens infrastrukturbeslut låser Sverige ytterligare vid vägtrafik och gör det ännu svårare att nå klimatmålen. Andreas Carlgrens trovärdighet som miljöminister urgrävs ytterligare. Det är en sorglig dag, säger Ellie Cijvat ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner.
– De stora satsningarna på vägar, den så kallade Förbifart Stockholm och Marieholmstunneln i Göteborg sker i stora städer där vi istället borde satsa kraftfullt på kollektivtrafiken, fortsätter hon.
Trafikverken har själva beräknat att de samlade statliga investeringarna på 417 miljarder bara ger någon promilles minskning av utsläppen. Sverige har lovat minska utsläppen av koldioxid med 40 procent varav 27 procent inom landet. Vägtrafikens utsläpp är stora och måste minska kraftigt om vi skall nå det målet.
– Naturvårdsverket har underkänt både infrastrukturplanen, förbifart Stockholm och Marieholmstunneln och påpekat att de hotar miljömålen och att verkliga alternativ inte utretts. Vi menar att besluten strider mot miljöbalken, säger Ellie Cijvat.
Riksdagens majoritet kan varje år ompröva investeringarna och MJV hoppas att en ny regering skall satsa mer på järnvägar och sätta stopp för stora vägbyggen i städerna.
Frågor kan riktas till:
Ellie Cijvat, ordförande 073-778 22 42
Lars Igeland, sakkunnig 073-820 30 34

Scroll to Top