100330 Pressmeddelande: Trädplantager är inte skog och människor äter inte eukalyptus

Helsingfors/Stockholm, 30 Mars 2010 – Miljöförbundet Jordens Vänner med flera kritiserar Stora Enso för att deras verksamhet förvärrar klimat-förändringarna, orsakar markkonflikter och hotar livsmedelssuveränitet.
Maan ystävät (Friends of the Earth Finland)
Miljöförbundet Jordens Vänner (Friends of the Earth Sweden)
REDES (Friends of the Earth Uruguay)
Núcleo Amigos da Terra (Friends of the Earth Brazil)
Friends of the Landless Finland
Hyökyaalto climate network (Finland)
Pressmeddelande, 30 Mars 2010
TRÄDPLANTAGER ÄR INTE SKOG OCH MÄNNISKOR ÄTER INTE EUKALYPTUS

Helsingfors/Stockholm, 30 Mars 2010 – Miljöförbundet Jordens Vänner med flera kritiserar Stora Enso för att deras verksamhet förvärrar klimat-förändringarna, orsakar markkonflikter och hotar livsmedelssuveränitet.
Trädplantager binder inte växthusgaser så effektivt som naturlig betesmark eller skogsmark skulle göra. Istället för att hjälpa till att minska klimatpåverkan ökar pappersindustrin klimatutsläppen. Deras verksamhet är energikrävande, och cellulosa produkter transporteras ofta långa sträckor. “Stora Enso beskriver plantager som skogar och hävdar att de fungerar som kolsänkor. Men är det tvärtom: deras verksamhet producerar klimatutsläpp och förstör naturliga kolsänkor. Plantager är ingen lösning på klimatförändringarna”, säger Päivi Mattila från Hyökyaalto Climate Group.
Stora Enso utökar sin plantageskogsbruk i Syd och ökar sin produktionskapacitet. I Latinamerika får småbönder bereda plats åt eukalyptusplantager, och planer på jordreformer för att bosätta jordlösa familjer och öka livsmedelsproduktionen har kört fast. Stora Enso äger nu hundratusentals hektar mark i Brasilien och Uruguay samtidigt som uppehället för miljontals människor hotas eftersom de är utan jord att leva på. “I Uruguay har Stora Enso blivit den största markägare, ökande utländsk äganderätt till mark i ett land där många människor är beroende av mark för att överleva. Sydamerika behöver mat och inte eukalyptus. Livsmedelskriserna är fortfarande en realitet för en miljard hungrande människor. De äter inte eukalyptus,“ säger Natalia Carrau från REDES / Friends of the Earth Uruguay.
Stora Enso hävdar att deras verksamhet är klimatvänlig och att deras investeringar i Syd lindrar fattigdomen. Friends of the Earth varnar för falska lösningar på klimatförändringarna och utvecklingen i företagets eget intresse i stället för människors.
“Äkta hållbar utveckling främjar småskaligt jordbruk och inte storskaliga plantager. I stället för att grönmåla sin image, borde Stora Enso ta ansvar för de miljömässiga och sociala effekterna av deras verksamhet och stoppa sin ohållbara produktionsmodell”, säger Noora Ojala från Jordens Vänner Finland.
Stora Enso har sitt årsmöte onsdag den 31 mars i Helsingfors. De finska organisationerna ordnar demonstrationer på plats mot företagets socialt och ekologiskt ohållbara verksamhet.
För mer information kontakta:
Ellie Cijvat, Miljöförbundet Jordens Vänner, 073 778 2242, ellie.cijvat@mjv.se
Noora Ojala, Friends of the Earth Finland, +358 45  6730713  noora.ojala@maanystavat.fi
Ett position statement från organisationer i Latinamerika finns här.
FOTNOTER
[1] Ett faktablad om Stora Ensos aktiviteter och deras inverkan i Latinamerika finns här: http://www.maanystavat.fi/index.php?cat=82&lang=fi&mstr=12 (på engelska)
[2] Övrigt material/mer information:
*Raha kasvaa puussa – dokumentär om pappersindustrin i Uruguay http://vimeo.com/4693550
* Expert: Nordic Forest Companies Violate Rights of Brazilians (YLE – the Finnish Broadcasting Company) http://www.yle.fi/uutiset/news/2010/03/expert_nordic_forest_companies_violate_rights_of_brazilians_1565504.html
* Maattomien ystävät (blogg Friends of the Landless) http://maattomienliike.wordpress.com
* Hyökyaalto Climate Group http://www.hyokyaalto.org
* Maan ystävät http://www.maanystavat.fi/
* REDES /Friends of the Earth Uruguay http://www.redes.org.uy/
* Nucléo Amigos da Terra / Friends of the Earth Brazil http://www.natbrasil.org.br/
* Miljöförbundet Jordens Vänner /Friends of the Earth Sweden http://www.mjv.se

Scroll to Top