100416 Pressmeddelande: Hopp inför klimatkonferens i Bolivia trots misslyckandet i Köpenhamn

I kölvattnet av FN:s misslyckade klimatförhandlingar i Köpenhamn och de rika ländernas främjande av det ovälkomna “Copenhagen Accord”, sammankallar nu den bolivianska regeringen “Världsfolkens konferens om klimatförändringar och Moder Jords rättigheter” den 19-22 April. [1] Friends of the Earth International (FOEI) och Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) välkomnar konferensen och en FOEI delegation [2] planerar att delta tillsammans med sociala rörelser, icke-statliga organisationer, regeringsföreträdare, intellektuella och ursprungsbefolkningar från hela världen.
Denna konferens syftar till att öppna upp utrymme för det civila samhället och vissa regeringsföreträdare att sammanfalla kring gemensamma, rättmätiga krav för att ge ny kraft och riktning åt FN:s klimatförhandlingar.
Friends of the Earth Internationals ordförande Nnimmo Bassey säger:
– Att Bolivia har positionerat sig såhär i miljöfrågor ger en strimma av hopp och vi uppmuntrar andra regeringar och lokala myndigheter att följa. Trots att landet är svag ekonomiskt har Bolivia rättmätigt och modigt stått upp mot den ”söndra och härska” taktik som har använts av rika industriländerna.
– FN: s ramkonvention om klimatförändringar fastställer grundläggande principer för utvecklade länders ansvar för nuvarande och historiska utsläpp, principer som rutinmässigt undergrävs. Dessutom har UNFCCC manipulerats och försvagats på grund av främjandet av företagens intressen framför miljömässigt- och socialt hållbara lösningar på klimatförändringar, tillade han.
Konferensen har sjutton arbetsgrupper som kommer att ge förslag om till exempel farorna med kolmarknader, Kyotoprotokollet, skogar, jordbruk och livsmedelssuveränitet.
Kyotoprotokollet innehåller falska lösningar som klimatkompensation genom det så kallade ”Clean Development Mechanism” (CDM). Nya förslag såsom minskade utsläpp från avskogning för utvecklingsländer (REDD) hotar att privatisera skogarna för att försöka kompensera för utsläppen från de utvecklade länderna. Det finns särskilda faror för rättigheter för lokala samhällen och ursprungsbefolkningar och för att skogen omvandlas till plantager, som har negativa sociala och miljömässiga konsekvenser.
– Konferensen i Bolivia gör att vi kan främja en alternativ, hållbar strategi tillsammans med andra sociala rörelser, fackföreningar och ursprungsbefolkningar, säger Friends of the Earth International ordföranden Nnimmo Bassey.
Bolivia utmanar ”business-as-usual” strategin som främjas av rika industrialiserade länder och har lagt fram progressiva förslag om klimatskuld, för att kräva rättvist miljöutrymme och ersättning till utvecklingsländer och samhällen som står inför klimateffekter som de inte orsakar.
För mer information kontakta:
Ellie Cijvat, ordförande, Miljöförbundet Jordens Vänner, 073-778 2242, ellie.cijvat@mjv.se
FOTNOTER
[1] World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth (PWCCC). Konferensens webbplats är http://pwccc.wordpress.com/
[2] För mer information kontakta följande talespersoner för Friends of the Earth, som kommer att delta i konferensen i Bolivia:
FRÅN EUROPA
Asad Rehman, Senior förkämpe, Jordens vänner England, Wales och Nordirland: +44 77201 47280 (mobil, Storbrittannien)
Joseph Zacune, Friends of the Earth International klimaträttvisa och energiprogrammet koordinator +44 7912 406424 (mobil, Storbrittannien)
Meena Raman, hedersordförande Friends of the Earth Malaysia: + 41 22 908 35 50 (Schweiz mobil)
FRÅN AFRIKA
Nnimmo Bassey, Friends of the Earth International ordförande, Tel: +234 80 37 27 43 95 (nigeriansk mobil)
FRÅN AMERIKA
Martin Drago, FOEI s livsmedelssuveränitet programsamordnare +59899 138559 (Uruguayansk mobil)
Kate Horner, Friends of the Earth USA: s politiska analysator, +1 360 319 9444 (USA mobil)
Isaac Rojas, Friends of the Earth International, samordnare för Skog och biologisk mångfald programmet, Tel: + 506-83 38 32 04 eller 506-22 68 60 39 (Costa Ricanskt nummer)

Scroll to Top