Snart öppnar första Svanenmärkta förskolan!

Trä från hållbart skogsbruk, stränga haltgränser för kemikalier och energieffektivitet. Nu kan du välja en Svanenmärkt förskola åt dina barn.
 
 
 
 
 

Nu kan småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Svanenmärkas. I sommar öppnar den första svanenmärkta förskolan sina portar i Annedal.
– Ytterligare en förskola byggs just nu. Vi känner ett stort intresse för det här så förhoppningsvis blir det fler snart, säger Christina Sundqvist som är miljöhandläggare på Svanen.
För att bli Svanenmärkt måste förskolan uppfylla krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen. Inga nanopartiklar accepteras, PVC är förbjudet och träet ska komma från hållbart skogsbruk.
– Vår haltgräns för kemiskt innehåll är 0,01 %, det vill säga lägre än REACH krav på kandidatämnen. För att veta att ämnen inte överstiger denna halt så räcker det inte med att granska SDB utan vi begär att materialtillverkarna signera ett intyg på vad produkten innehåller.
För att få bygga Svanenmärkta hus ansöker man om licens.
– Kortfattat handlar det om att 51 obligatoriska krav ska uppfyllas. Licensansökaren skickar in dokumentation som vi granskar. Vi gör också kontrollbesök ute på bygget, säger Christina Sundqvist.
Man får komma ihåg att Svanenmärkningen bara ställer krav på byggnaden, inte inredningen. – Hur miljömässig och hälsosam förskolan som helhet blir avgörs till stor del av vad verksamheten köper in i form av möbler, leksaker, husgeråd, madrasser och liknande.
Varför föräldrar ska välja en Svanenmärkt skola svarar Christina Sundqvist lätt på.
– Inga vardagsmiljöer är helt fria från farliga kemikalier men i en Svanenmärkt förskola så har man åtminstone minskat dessa betydligt. Plus att förskolan är energieffektiv och mindre klimatpåverkande. Och det ska finnas god möjlighet för källsortering, och så vidare.
– Att just förskolor Svanenmärks tycker jag känns viktigt eftersom barn generellt är känsligare än vuxna för kemikalier. De utsätts för högre exponering per kilo kroppsvikt, de rör sig mycket på golvnivå där det finns damm och de stoppar ofta saker i munnen. Barn har också svagare hudbarriär än vuxna.
Text: Mikaela Nordin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top