Stark kritik mot slutförvaring av kärnavfall

Jordens Vänner arbetar för en omställning av energisystemet från kärnkraft och fossila bränslen till förnybar energi. Men var ska kärnavfallet förvaras?
 
Foto: Wikimedia commons/Tommy Halvarsson
 
 
 

När de svenska kärnkraftverken rivs planerar Svensk Kärnbränslehantering (SKB) att förvara restavfall, som till exempel reaktortankarna, i ett bergrum vid Forsmark. Cirka 50 meter under Östersjön. När rummet stängs ska det fyllas med vatten från havet.
Jordens Vänner anser att de beslutande instanserna, SSM och Miljödomstolen, och i slutändan Sveriges regering, omöjligt kan avgöra om detta är bästa metoden. Tidigare har Jordens vänners Sven-Erik Sjöstrand sagt:
– Att SKB framhäver bergrumsförvaret i Forsmark som säkert är tvivelaktigt av flera skäl. Det planerade bergrummet ligger vid Östersjökusten och om en läcka sker kan Östersjön förorenas vilket skulle ge katastrofala följder för hela ekosystemet och alla de människor som bor längs kustområdena. Att bergrummet ligger intill ett aktivt kärnkraftverk utgör dessutom en risk för att avfallsarbetet abrupt måste avbrytas om en olycka skulle uppstå vid kärnkraftsverket.
Inför beslutet om plats för slutförvar kräver Miljöbalken att SKB skall ha undersökt flera rimliga alternativ. Detta har enligt Jordens Vänner inte skett. Det finns även otillräcklig kunskap om den metod som föreslås, då den forskning som bedrivits på området skett av kärnkraftsindustrins eget bolag SKB. Gunilla Meurling från Jordens Vänners energiutskott yttrande sig i frågan, förra året:
– Vi menar att de pengar som gått till att finansiera forskningen om slutförvar använts oansvarigt. I stor utsträckning har de gått till att underbygga ett ensidigt förespråkande av den metod SKB nu föreslår i Forsmark. Det är anmärkningsvärt att SKB håller fast vid en metod som är så kritiserad inom vetenskapen.
Även Gerhard Schmidt, kärnavfallsexpert på den oberoende forsknings- och konsultbyrån Öko-institut i Tyskland, kritiserar metoden starkt.
– Konceptet var acceptabelt på 80-talet när det togs fram, men inte nu längre år 2013. Ingen i Tyskland skulle idag komma på tanken att föreslå en så dålig lösning som SFR, säger han till Vetenskapsradion.
I Tyskland förvarar man avfallet i ett gruvschakt på minst 800 meters djup, med en metod som hindrar läckage i 10 000-tals år.
Text: Mikaela Nordin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top