Pressmeddelande: Ny rapport om cykelpolitik

Varför minskar cyklandet? Varför görs så få resor till fots? Varför är hälften av alla bilresor kortare än fem kilometer? Idag lanserar Jordens Vänner i Almedalen en ny rapport som analyserar maktspelet bakom besluten om infrastruktursatsningar och vilken resa som är mest värd att prioritera. Trots att alla från klimatstrateger till ministrar lovordar gång och cykling är det fortfarande helt andra intressen som sätter dagordningen för trafikbesluten.
– Det är hög tid att våga ta konflikten om gatuutrymmet, pengarna och framkomligheten med bilintressena om vi menar allvar med en hållbar utveckling där fler ska gå och cykla, säger Karin Nielsen, författare till rapporten ”Mer makt åt gående och cyklister”.

Rapporten presenteras av Karin Nielsen på Jordens Vänners seminarium klockan 16-18 på Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal E 41. På seminariet medverkar också Joanna Dickinson som åt Nätverket för Kvinnor i Transportpolitiken utvärderat hur jämställd infrastrukturplaneringen egentligen är.
Joanna Dickson har upptäckt att de grupper där förslagen till nya infrastrukturinvesteringar tas fram är överrepresenterade av män, män som valts ut för att ”de varit med förut”. Kvinnor är, enligt enkätstudier, mer positiva till gång, cykling och kollektivtrafik och mer kritiska till bilism än män. Men det är männens önskemål och värderingar som främst styr trafikplaneringen.

– Trafikplaneringen måste demokratiseras så att kvinnor, yngre, äldre, människor med lägre inkomster, utländsk härkomst, fotgängare och cyklister får samma inflytande över transportsystemet som medelålders bilkörande män av svensk härkomst med goda inkomster. Billobbyisternas makt måste begränsas, säger Karin Nielsen.

Under seminariet kommer Jordens Vänner att presentera en verktygslåda med krav till politikerna för att sätta Sverige på fötter och två hjul. Det finns många goda exempel som visar att det går att öka gång- och cykeltrafikens andelar. Groningen, den bästa cykelstaden i Europas bästa cykelland Holland, har ökat cyklingen till två tredjedelar av alla resor. Sveriges bästa cykelstad Lund har ökat cyklandet till ungefär 40 procent.

– Gemensamt för de åtgärder som fungerar är att de gör det mindre attraktivt att köra bil. Vi vill ha minskade bil hastigheter och prioriterad framkomlighet för gående och cyklister. Ta yta från exempelvis kantparkeringar och gör om till cykelbanor! Inför gångfartsgator. Öronmärk minst tio procent av infrastrukturinvesteringspengarna för gång och cykling, säger Karin Nielsen.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:
Karin Nielsen, rapportförfattare. tel: 073-925 76 81
Peter Larsson, kommunikatör Jordens Vänner, tel: 072-722 80 42

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top