Kampen om naturresurserna – snart väpnad

Kampen om naturens resurser – överlevnad utan krig?  
Översvämning, torka och stigande havsnivåer. Klimathotet tvingar människor på flykt. Och skapar svåra konflikter. – I framtiden kommer vi säkert få se krig om de sinande naturresurserna, säger författaren Shora Esmailian.
 
 
 

Shora Esmailian har precis släppt reportageboken Ur askan.
– Boken handlar om hur människor redan idag drabbas av klimatförändringarna och tvingas fly för att överleva, säger hon.
I Pakistan träffade Shora Esmailian folk som flytt på grund av översvämningar men som sedan återvänt för att försöka börja om på nytt. I Egypten höjs havsnivån sakta, så där är det först nästa generation som kommer behöva fly, och här träffade Shora Esmailian föräldrarna vars barn inte kommer kunna bo kvar i familjens hus som vuxna. I Kenya träffade hon människor som flyr från torkan.
­­­– Jag hängde med de här människorna under en längre tid. I boken varvade jag deras historier med fakta om hur det ser ut i dag och hur det kan komma att se ut i framtiden, enligt forskningen.
En klimatflykting är någon som måste lämna sin hemtrakt på grund av förändringar i miljön. Shora Esmailian förklarar begreppet genom att jämföra med en nötknäckare, och poängterar att för att knäcka en nöt krävs två handtag.
– På det ena handtaget finns de sociala förutsättningarna, till exempel klass eller kön. En kvinna är mer sårbar än en man. En fattig är mer sårbar än en rik. På det andra handtaget finns naturkatastrofen.
Orsaken till uppvärmningen är tydlig. Utsläpp genererade av mänskligheten.
– Men jag har lärt mig att klimatförändringarna inte orsakas av vilken människa som helst. Idag är det fattiga, som har jättesmå utsläpp, som tvingas fly.
De rika markägarna i Pakistan, som ett exempel, kan leda om vatten och på så sätt inte behöva flytta.
– Klimatförändringarna slår värst mot fattiga och kvinnor, att fly från översvämning genom vatten när du är till exempel gravid gör dig mycket mer sårbar.
Men större och fler extrema väderhändelser inträffar allt oftare och allt fler människor kommer att drabbas. Snart även rika.
En lösning står inte att hitta runt närmsta knut. Men Shora Esmailian är säker på att den finns.
­– Vi kan inte leva efter det kapitalistiska systemet som vi har idag. Jag tycker press från facket om gröna jobb, sex timmars arbetsdag, ransonering – att alla får en viss kvot, precis som under ett krig, är ett bra alternativ.
Om någon vill ha möjlighet att släppa ut mer så får hen köpa det av någon som inte släpper så mycket eller knappt något alls. Shora Esmailian menar att det behövs en stor förändring, en plan för hur vi kan göra för att pressa ner utsläppen. Och om den förändringen inte kommer snart ser Shora Esmailian stora problem framöver.
– Än så länge handlar det om en 0,8 graders uppvärmning och folk flyr redan. Politikerna har satt 2 grader som mål som vi ska överstiga, så hur kommer det bli då?
Kopplingen mellan klimatförändringar och konflikter är tydlig menar hon.
– Människor tvingas röra sig allt längre ifrån hemorten när resurserna minskar, de måste flytta på sig och leta efter boende på andra platser.
I framtiden kommer vi säkert att se krig mellan länder på grund av brist på resurser, som till exempel vatten.
På Afrikas Horn menar Shora Esmailian att det, redan nu, skapas konflikter på grund av brist på resurser. I vissa områden där resurserna inte räcker finns nu tydliga gränser och uppdelningar mellan olika byar och markområden.
– Kvinnorna jag träffade berättade att det inte fanns några hinder för att gå över gränsen från Kenya in till Etiopien för att hämta vatten i floden där, men att däremot gå längre in i det egna landet och närmare än annan by var de riktigt rädda för.
Samtidigt är torkan ett reellt hot och när den egna floden torkar ut finns det för många inget annat val än att söka sig vidare inåt landet. Där människor blir dödade för att de tar vatten från andra byars marker.
Även i Pakistan är klimatförändringar och framför allt torkan en grogrund för konflikter.
– Markägare leder om vatten för att de själva ska kunna stanna kvar där de bor. Vatten som de fattiga också behöver. I framtiden kommer det leda till allt större konflikter.
De människor som är direkt beroende av marken, och djuren för sin överlevnad, är de som kommer att drabbas av fler och hårdare konflikter när resurser minskar, menar Shora Esmailian.
– Men det behöver inte vara såhär, resurserna är nyckeln. Människor måste kunna överleva utan att behöva gå ut i krig, säger hon.
Text: Mikaela Nordin
Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr 2, 2013
 
 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top