Konsumtionen förstör klimatet

Ständigt peppras vi av budskapet ”Köp mer!”. Samtidigt hör vi att överdriven konsumtion förstör klimatet.
– Reklam gör så att vi alla tänker lika. Nämligen som konsumenter, säger författaren Fredrik Linde.
– Reklam slängs i ansiktet på oss utan att fråga om vi är intresserade. Den förför oss och får oss att köpa. Försöker vilseleda oss. Den är partisk för avsändaren och gör starka informationsurval. Och sanningen hanteras på ett rätt speciellt sätt, säger Fredrik Linde.
Fredrik Lindes nyutgivna bok heter just ”Desinformation” som kan översättas till ”avsiktligt vilseledande information”.
– Alla som vill nå ut idag är tvingade att göra reklam, många är rädda för att falla i skugga om de inte syns. På det här sättet blir hela samhället fyllt av desinformation, fortsätter han.
I sin bok studerar han, kritiskt, marknadsföring och reklam. – Jag har en i grunden skeptisk inställning till reklam, jag tycker att den är en form av mentalt våld som allmänheten utsätts för. Den manipulerar och stör oss.
Att reklam i sig bidrar till ökad konsumtion är bara att konstatera menar Fredrik Linde.
– Varje reklammeddelande uppmanar ju till ökad konsumtion av en bestämd vara. Och att all reklam och pr sammantagen, som bara i Sverige omsätter över 60 miljarder kronor om året, inte skulle öka konsumtionen är fullkomligt osannolikt.
Samtidigt är många överens om att överdriven konsumtion skapar brist på naturresurser, leder till överdrivet stor energianvändning och stora mängder avfall.
– Reklamen förtränger klimathotet tycker jag. Den målar upp en bild av ständigt ökande konsumtion som positivt, trots att många är överens om att det är helt ohållbart ur miljösynpunkt.
Reklam i sitt nuvarande utförande är varken självklart eller nödvändighet i samhället. Den hade kunnat förändras eller minskas.
– Det är lätt att tänka sig alternativ till dagens reklam, säger Fredrik Linde.
Via digitala medier skulle reklamen kunna bli både effektivare och upplevas mindre inkräktande för människor. Fredrik Linde hade gärna sett en riktigt stor förändring med kraftiga minskningar av mängden reklam genom till exempel beskattning eller förbud.
– Jag hoppas att vi får se ett systemskifte som är präglat av större frihet. Där konsumenten själv söker upp information.
Text: Mikaela Nordin
Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr 2,2013

1 reaktion på ”Konsumtionen förstör klimatet”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top