Folket måste höja sina röster för klimatet

En enorm besvikelse efter klimatmötet i Köpenhamn i kombination med tomt prat från politiker fick Annika Elmqvist att plocka upp, och damma av, en 120 år gammal idé.
– Jag tror att det finns ett brett stöd för en Klimatriksdag, vi behöver inte övertyga så mycket nytt folk, utan samla ihop de som redan är aktiva och tillsammans ta fram konkreta förslag.
De Geer- hallen i Norrköping är redan bokad för Klimatriksdag 2014 den 6-8 juni nästa år. Sist det hölls Folkriksdag i Sverige var 1893 och då var det den allmänna rösträtten som folkopinionen vill lyfta. Nu drygt 100 år senare är det oron för klimatet som kan ena oss menar Annika Elmqvist.
– Det finns många runt om i Sverige som vill ha ett hållbart samhälle som Jordens Vänner, Fätbiologerna, Omställning Sverige och flera andra folkrörelser.
För att kunna genomföra Klimatriksdag 2014 har Annika Elmqvist tillsammans med några andra eldsjälar startat en ideell partipolitiskt religiöst obunden förening med samma namn, vars enda uppgift är att organisera klimatriksdag 2014.
– Vi vill se resultat och för att uppnå det var det lättast att arbeta via en förening.
Under det knappa året fram till Klimatriksdag 2014 kommer arbetet med att förbereda folkriksdagen pågå i arbetsgrupper, där såväl organisationer som privatpersoner som ställer sig bakom den gemensamma värdegrunden är varmt välkomna. En av de viktigaste punkterna är motionsskrivandet, och där kommer Klimatriksdag 2014 bland andra ta hjälp av forskare för att få fram genomförbara förslag.
– Motionerna som läggs fram under Klimatriksdag ska vara väl förberedda och genomförbara, och de som får bredast stöd tas.
Tanken är sedan att de politiker som vill och vågar ska använda de färdiga motionerna och lägga fram den i den ordinarie riksdagen.
– Hittills är vi överraskade av det positiva gensvaret, men vi behöver också vara många för att skapa det starka tryck som behövs, det räcker inte med 10-20 000 personer, säger Annika Elmqvist.
1893: års Folkriksdag hade 150 000 väljare, valde 123 ombud och behandlade 42 motioner. Sådana siffror vågar Annika Elmqvist än så länge bara drömma om, men hon sätter sin förhoppning till folkrörelserna.
– Klimatriksdagen 2014 är inte de politiska partiernas arena utan här är folkrörelserna prioriterade, och kan vi bara enas om ett par saker så har vi ändå kommit långt.
Text: Eva Lindholm
Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr 4, 2013.
 
Fakta:
Klimatriksdag 2014 hålls den 6-8 juni 2014. Fram till dess hålls föredrag, studiecirklar, diskussioner och andra aktiviteter som kan till att motioner och förslag läggs fram till Klimatriksdagen. Under riksdagen arbetas en handlingsplan fram som skall överlämnas till Sveriges Riksdag – en lista på vad klimatriksdagens deltagare kräver av våra folkvalda politiker.
 

Gemensam värdegrund Klimatriksdag 2014:
Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största allvar och utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter.
Läs mer:
Klimatriksdagen 6-8 juni i Norrköping
Klimatriksdagens hemsida
Jordens Vänners Klimatinformatörer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top