Kostnaden att göra något åt problemen är mindre än att låta bli

Niclas Evaldsson från Jordens Vänner startade veckan på Nobel Week Dialogue: och diskussionen kring IPCC:s rapport tillsammans med Mario Molina, tidigare Nobelpristagarna i kemi och rådgivare åt Obama. Har även jobbat med IPCC 2007, samt Rajendra Pachauri, ordförande IPCC. Läs hans rapport och intressanta sammanfattning om var dessa två menar att vi befinner oss och vad som bör göras.

  
Talare
Mario Molina, tidigare Nobelpristagarna i kemi och rådgivare åt Obama. Har även jobbat med IPCC 2007.
Rajendra Pachauri, ordförande IPCC. Moderator Semida Silveira
Sammanfattning
Det vetenskapliga samhället har gjort sin uppgift och med väldigt stor sannolikhet visat på sambandet mellan global uppvärmning och utsläppen av växthusgaser. Samt de negativa konsekvenser som de kommer leda till och som de redan har lett till. Att redan idag har det lett till ökade havsnivåer och att extrema väderfenomen blir allt vanligare.  I framtiden finns det en risk för totalt katastrofala konsekvenser om inget görs, som att vattennivån höjs med en meter och att Amazonas försvinner.
Det finns dock flera hinder för att genomföra de nödvändiga förändringar som exempelvis en oinformerad allmänhet och media, som delvis är orsak till det. Det finns också mäktiga krafter som inte vill se en förändring och även oinformerade och ovilliga politiker. Värt att beakta är också att forskarna alltid måste vara väldigt konservativa i sina beräkningar och varenda litet misstag som görs kommer att utnyttjas av de som inte vill se en förändring
Det finns dock hopp. Som exempel finns det en större insikt om allvaret bland befolkningen, bland annat på grund av det blir alltmer vanligt med extrema väderfenomen. Handlar även om en allt större insikt i riskanalys, att kostnaden att göra något är så mycket mindre än riskerna med att inte göra något. Viktigt också att förnyelsebara energikällor redan är konkurranskraftiga inom flera områden och att det går att uppnå win-win situationer. Vi behöver även nya perspektiv och sätt att mäta livskvalité. Då det finns andra sätt att uppnå det än konsumtion och ständig tillväxt.
 
Inledande tal av Rajendra Pachauri
Einstein citat “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”
Uppvärmningen av klimatet är ojämförbart med tidigare perioder, de tre senaste decennier har alla satt nya värmerekord. Havet har redan stigit med 19 centimeter. Vilket redan har haft stor effekt på låglänta öriken. Speciellt med tanke att ökningen blir större vid extremt väder. Oceanerna har tagit upp 90 % av värmeökningen.  2050 kan den arktiska havsisen vara helt bort under december månad, och bara det kan ha stor påverkan på till exempel på havströmmar.
Redan har C02 halten ökat med 40 %, sedan finns det även andra växthusgaser, där haven har absorberat 30 % av ökningen. Vilket även påverkat surhetsgraden i havet. Det går även nu att säga med 95 % säkerhet att det finns en länk mellan den ökande temperauren och ökningen av C02. Vid värsta scenariot kommer vattennivån öka med 1 meter vid sekelskiftet.
Då hotas länder som Maldiverna. Viktigt också tänka på att det är ett slutet system som vi pumpar ut CO2 i. Extremt väder ökar också, vilket redan har skett. Det kan bli än mer vanligt i framtiden, att väder som nu sker vart 20 år i stället ske varje eller vartannat år. Utvecklingen gör även att lokalsamhällen inte kommer att klara sin egen försörjning. Därför krävs det åtgärder både för att minska uppvärmningen så väl som åtgärder för att lindra effekterna av uppvärmningen.
Pachauir presenterade även olika beräkningar för när insatser måste göras för att få en viss effekt på att hindra uppvärmningen. Finns säkert att hitta på nätet. I ett scenario var det 2015, ett annat senast 2020.
Det är även viktigt att tänka på förnyelsebar energi redan är konkurrenskraftiga inom vissa områden och vissa väldigt konkurrenskraftiga. Att det som krävs för att öka utbyggnaden är finansiering, få bort institutionella hinder och arbeta på lokal nivå.
 
Inledande tal av Mario Molina
När det gäller sambandet mellan den globala uppvärmningen och CO2 finns det väldigt starkt konsensus inom forskningsvärlden. Att IPCC rapporten verkligen är en stor framgång att kunna hitta så starka samband som 95 %.  Ett problem är den oinformerade allmänheten. Att mycket av utrymmet i medierna går till att ifrågasätta rapporten. Handlar delvis om hur medierna fungerar och att de vill ha en bra historia. Fast även om välorganiserade grupperna som inte vill ha några klimatåtgärder. Ofta kan det vara företag som redan har bidragit till att orsaka problemen.
Molina deltog i 2007 års klimatpanel och då kunde de säga med 90 % säkerhet att det fanns ett samband. Nu tillkommit mer forskningen och 2013 års rapport kan slå fast att sambandet är 95 %. Trots det finns det personer som tror att det handlar om lurendrejeri och är väl ok om folk tror att jorden är platt. Fast problemet blir när politiker som delegaterna i amerikanska kongressen tror på det.
Att om vi väntar tills förnyelsebara energikällor är tillräckligt billiga för att konkurrera ut fossila kommer det redan vara för sent. Detta samtidigt som att även om många av konsekvenser kommer vara i framtiden så upplever människor i dag effekterna med mer extremt väder. Till exempel värmeböljor är det mest klara exempel, men även som exempel översvärmningar. Att även om det inte går att säga att enskild extrem väderfenomen beror på global uppvärmning så går det att säga att sannolikheten för extrema väderfenomen ökar.
Det är även viktigt att tänka på riskanalys, att på andra områden så gör man allt för att minska riskerna. Vad skulle du välja,  att slippa en försening på några timmar genom att inte vänta på att planet skulle bli lagat och i stället flyga direkt med planet trots att det var 20 % risk för att det kraschade?
Att fler forskare inom ekonomi som Erik Weiss lyfter fram att ekonomiska beslut ska ta med signifikanta risker för katastrofer, det går att jämför med rysk roulett. Att det är 10-30 % att en 5 grader ökning av temperatur kommer leda till en ”tipping point” som kan som exempel leda till slutet för Amazonas och förändring av havsströmmarna.  Sedan viktigt att komma ihåg att IPCC är väldigt konservativa i sina beräkningar.
 
Frågestund
Fråga: Går det på något sätt att utforma en internationell utbildning speciellt i skolorna om global uppvärmning?
 
M.M. Kanske svårt att uppnå på global nivå, men finns positiva exempel på lärande genom experiment i naturvetenskap inom skolan som även lär ut värdering om vikten av att agera mot den globala uppvärmningen.
 
R.P. IPCC jobb att ta fram det vetenskapliga underlaget. Sedan andra som måste föra arbetet vidare och kunna nå ut med information. Även anpassa den så att den blir förståelig för allmänheten.
 
Fråga: Vad måste vi offra för att ställa om samhället?
R.P. Måste inte offra livskvalité, kan fortfarande ha utbildning, sjukvård och liknande. Att minska konsumtionen som till exempel att inte ha en stor bil behöver inte betyda minskad livskvalité.
 
Fråga: Behövs det ett Pearl Harbour händelse för att få folk att inse allvaret och agera?
 
R.P. Det finns en tidsfördröjning mellan kunskap och aktion. Viktigt att förstå riskhantering att det handlar inte bara om valet mellan situation A och situation B utan även ta hänsyn till risk C.
 
M.M. Kommer inte vara en stort katastrofal händelse utan ett flertal mindre. Där sannolikheten för dessa går att koppla till global uppvärmning och även ett sätt för allmänheten att inse konsekvenserna av global uppvärmning. Att Obama nu inser allvaret är bra men han måste få med sig allmänheten och kongressen. Det börjar dock uppstå en klyfta inom republikanerna där vissa börja överge sitt motstånd mot åtgärder.
 
Fråga: Varför inte ett call of arms där en stor mängd tidigare nobelpristagare skriver ett gemensamt upprop?
 
R.P. Viktigt med trovärdighet som forskare allt måste vara bevisat. Kan i sig vara ett problem att de hade som exempel bevis för ett samband mellan global uppvärmning och ett fenomen 2007. Fast valde att inte ta med det för inte tillräckligt många färdiga forskningsrapporter. Då rapporter media att det inte fanns ett samband. Fast samtidigt hade de ett fel i en 3000 sidor stor rapport 2007 och det blåstes upp i medierna. Både på grund av starka motståndare så väl som att media gillar en bra historia.
M.M. Viktigt också att tänka på att rapportern måste godkännas av många länder, att allt måste vara väldigt analyserat innan det presenteras. En tandläkare kan inte ställa en cancerdiagnos, det är forskarna inom det forskningsfältet som måste leda kommunikationen. Ofta så med kritikerna till global uppvärmning att de arbetar inom icke-relaterade vetenskapliga fält.
 
Andra intressanta slutsatser M.M och R.P.
Båda talarna är ändå optimistiska till att det går att uppnå förändringar. På grund av att det går att hitta win- win situationer, och uppnå andra fördelar som att minska lokala hälsoproblem med föroreningar och att minska energiberoendet. Det behövs även andra mått att mäta livskvalité än BNP och ekonomisk tillväxt, även om ekonomisk tillväxt är viktigt i utvecklingsländer.
 
Niclas Evaldsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top