Ny rapport: Fracking Brussels

Oljebolag och deras lobbygrupper har varit engagerade i en underjordisk offensiv i Bryssel för att undvika strängare säkerhetsföreskrifter för skiffergas, enligt en ny rapport från Jordens Vänner Europa, FoEE, som släpps idag.
Rapporten, “Fracking Brussels”, avslöjar nyckelspelare – däribland Shell, Total och Exxonmobil, och välkända lobbygrupper som Businesseurope och OGP – och avslöjar en tjock väv av lobbyverksamhet. Branschorganisationer, PR-byråer, advokatbyråer, betalda vetenskapliga rapporter, och till och med ledamöter av Europaparlamentet, nationella regeringar och Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, själv har använts för att främja skiffergasindustrins intressen och undergräva den trovärdiga oppositionen mot expansionen av skiffergas, trots den stora osäkerheten kring skiffergasutvinningens ekonomiska bärkraft.
Antoine Simon, skiffergaskampanjansvarig, för FoEE: “En underjordisk offensiv från oljeindustrin har lyckats tysta välgrundade farhågor om farorna med fracking, skiffergasutvinning. Den har kringgått den växande mängd bevis på risker för miljön, ekonomin och människors hälsa med expansionen av skiffergas och undergräver det omfattande motstånd från EU medborgarna till detta okonventionella fossila bränsle.”

shale-gas-cloud-lobby

Rapporten belyser även greenwash från skiffergaslobbyn, med en skarp kontrast mellan de offentliga uttalande av lobbygrupper, till exempel Businesseurope och OGP och deras bakom kulisserna lobbyingstrategier. I sina offentliga uttalanden säger sig dessa lobbyister stödja skyddsåtgärder för miljön; bakom kulisserna genomför de påtryckningar för att försvaga dem, enligt rapporten. Dessutom har en kultur av branschsponsrade “frackingakademi” vuxit upp, med studier av den potentiella säkerheten med fracking finansierade av skiffergasbolag, eller författad av akademiker som har yrkesmässiga kopplingar till dessa företag.
I nuläget har reglering av skiffergasindustrin satts ur spel. FoEE kräver därför effektivare lobbyinginsyn i EU-institutionerna, så att medborgarnas oro hörs i Bryssel, och uppmanar Europeiska kommissionen att på nytt överväga och på nytt inleda en debatt om regleringen av skiffergasutvinningen.
Okonventionella fossila bränslen, som skiffergas, låser in Europa i fossila bränslen, äventyrar utsläppsminskningar och förhindra investeringar i verkliga lösningar på klimatförändringarna som utvecklingen av lokala initiativ för förnybar energi och energisparprojekt.

Läs mer
Jordens Vänner Europas hemsida

Tidigare nyheter om fracking
Klimatskandal inför EU valet: Handelsavtalet TTIP öppnar upp för mer fossila bränslen
TTIP riskerar leda till ökad fracking

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top