Blir FN:s klimattoppmöte starten för en hållbar och rättvis omställning?

4095587974_8dab911a12_UN-new-york1I dag samlas 120 stats- och regeringschefer i New York i ett toppmöte om klimat, inbjudna av FN generalsekreterare Ban Ki-Moon. Mötet ska inleda förhandlingarna som förhoppningsvis ska leda fram till ett nytt bindande avtal om minskade utsläpp vid nästa års globala miljökonferens i Paris.
Inför mötet hölls historiens största klimatmarsch People’s climate march i New York med 300 000 demonstranter. People’s climate march var även en global kampanj med 2 808 aktiviteter i 166 länder. Flera orter i Sverige, till exempel  Göteborg, Stockholm och Uppsala deltog i kampanjen, liksom Jordens Vänners lokalföreningar.

– Det är helt fantastiskt med alla dessa demonstrationer världen över, och mer än 300 000 människor i New York som kräver handling i klimatförhandlingarna. Vi måste lämna största delen av de fossila bränslena i marken för att ha någon chans på klimaträttvisa, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner.

På måndag hölls även demonstrationer vid Wall Street i New York för att protestera mot företag och ekonomiska institutioner negativa påverkan på klimatkrisen.
– Även de civila olydnadsaktionerna mot Wall Street visar att många kräver förändring av det ekonomiska systemet istället för klimatförändring, säger Ellie Cijvat.
I morgon, den 24 september, kommer även FN:s generalförsamling öppna som kommer under hela året har post-2015 på agendan. Post-2015 är en ny global utvecklingsagenda som kan ta vid då millenniemålen går ut 2015 och ligga till grund för den värld vi vill ha i framtiden. Inför öppnandet arrangerar Beyond 2015, som CONCORD Sverige är en del av, en Thunderclap med ett gemensamt budskap till FN:s medlemsstater – att sikta högre i att sätta människor och planet i centrum för post-2015-agendan.
– Istället för storföretagens kortsiktiga vinstintressen som hindrar en drastisk minskning av utsläppen behövs en rättvis omställning där både utsläppen och klyftorna i samhället minskar. Lösningarna finns där, det är bara för den kommande regeringen att genomföra dem och även lyfta dem på internationell nivå, fortsätter Ellie Cijvat.
Foto: Jorbasa

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top