Jordens Vänner och Göteborgs Stads miljöförvaltning ingår avtal om idéburet offentligt partnerskap

Pressmeddelande 2014-11-06
Jordens Vänner och Göteborgs Stads miljöförvaltning har ingått ett avtal om idéburet offentligt partnerskap, IOP. Partnerskapet är en del av att skapa ett långsiktigt hållbart Göteborg och engagera gymnasieelever i Göteborgs Stads klimatarbete.
Genom samarbetet vill man skapa en dialog om klimatfrågan för Göteborgs gymnasieelever på deras egna arenor, där de får kunskap och kompetens inom klimatfrågan och får ett ökat inflytande att påverka frågor som rör dem själva.
Partnerskapet innebär att Jordens Vänner ska genomföra 20 workshops riktade till gymnasieelever i Göteborgs kommun fram till årsskiftet 2015/2016. En workshop kommer att bestå av teoretiska föreläsningar som varvas med interaktiva övningar. De belyser problematiken kring och effekter av klimatförändringarna och fokuserar på olika metoder för att minska utsläpp. Eleverna får reflektera över sin egen klimatpåverkan och vad de är villiga att göra för klimatet.
Jordens Vänner har sedan 2009 haft en informatörsverksamhet riktad mot ungdomar i hela Sverige, som har utgått från ett mångfaldsperspektiv, med material på olika kunskaps- och språknivåer. Hittills har verksamheten nått ca 2 500 personer på gymnasieskolor, folkhögskolor och ideella organisationer.
– Informatörsverksamheten och våra klimatworkshops har hjälpt Jordens Vänner sprida kunskapen om klimaträttvisa och även skapa dialog med unga runt om i Sverige, säger Amina-Bahja Ekman, som är projektledare för Jordens Vänner.
Göteborgs Stads miljöförvaltning kommer att bistå med kunskap om Göteborgs klimatmål, påverkan och vad som görs lokalt för att uppfylla målen. Genom samarbetet med Jordens Vänner blir det möjligt att tillsammans nå ut till Göteborgs gymnasieskolor .
– Avtalet kommer att stärka dialogen med de unga och vi kan nu fokusera på gymnasieskolor i vårt direkta närområde, Göteborg, fortsätter Amina-Bahja Ekman.
Genom samarbetet kommer man även få kunskap om hur klimatdialog kan föras med gymnasieungdomar och hur man kan bygga upp kontakt och samarbete med pedagoger inom utbildningssektorn.
Kontakt
Amina-Bahja Ekman, Jordens Vänner, amina.ekman(a)jordensvanner.se, 0727 – 18 80 42
Anna Wenstedt, Göteborgs miljöförvaltning, anna.wenstedt(a)miljo.goteborg.se, 031-368 38 10

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top