Informatörer besökte Jordens Vänner Cypern

Unga aktiva inom Jordens Vänners informatörsverksamhet har under vecka 42 varit i Limassol, Cypern, för att läsa sig om miljöproblem på Cypern och hur vi kan skapa kraftfulla aktioner för att nå ut med vårt budskap. Nedan berättar Maria Pettersson om utbildningen. Artikeln publicerade först i Miljötidningen nr. 3 2014.
I kursen deltog unga aktiva från Cypern, Grekland, Irland, Bulgarien och Rumänien. Från Sverige deltog utbildningsledare Maria Pettersson, informatören Andrea Söderblom Tay och informatören Charlie Mix. Kursen resulterade i två aktioner om aktuella miljöfrågor på Cypern som alla deltagare planerade och genomförde tillsammans.
Syftet med kursen var att ge aktiva unga verktyg för att planera och genomföra icke våldsamma aktioner samt att skapa samarbeten mellan de deltagande länderna.
Under kursen presenterades olika planeringssteg för icke våldsamma aktioner. Representanterna från de olika länderna hade varierande erfarenheter av aktioner. Petros Cameris från FOE Cypern berättade hur lugna aktioner ändå kan leda till våldsamt bemötande, framför allt när aktionen handlar om specifika projekt som involverar stora företag och mycket pengar. Petros talade också om hur viktigt det är att ledaren för en aktion är väl förberedd på vad som kan ske under en aktion och informerar deltagare om detta för att alla ska känna sig säkra. ”Om de inte är förberedda och känner sig bekväma under aktionen kommer de inte följa med igen på nästa”.
Stora delar av veckan ägnades åt att träna på samarbete och gruppsamhörighet genom övningar. Det var en utmaning att planera aktioner tillsammans när alla hade olika bakgrundskunskaper, intressen, kultur och erfarenheter av aktioner, men tack vare samarbetsövningar överkom vi dem berättar Maria. ”I slutändan har vi mycket lika mål med vårt arbete, ett hållbart samhälle med respekt för djur, natur och människor, även om det är skillnad på vilka miljöfrågor som är aktuella i de olika länderna”. Många övningar handlade om hur man kan uppmärksamma miljöfrågor genom teatrala inslag som ett verktyg för aktioner.
Resultatet av veckans arbete blev genomförandet av två aktioner om två aktuella miljöfrågor på Cypern, illegal tjuvjakt på fåglar och märkning av GMO-produkter. Båda aktionerna blev mycket lyckade. Hara Louannou från Jordens Vänner Cypern delade flygblad under båda aktionerna: ”Det är sällan folk som ser våra aktioner faktiskt kommer fram till oss i iver för att få veta vad aktionen handlar om och vill ha ett flygblad, det gjorde många under veckans aktioner, det var kul att se”.
Charlie som deltog i kursen säger om veckan: “jag har tagit med mig nya perspektiv på miljöproblem i Europa som vi behöver bemöta tillsammans”. Andrea sammanfattar sin upplevelse som: ”jag visste inte riktigt vad jag kunde vänta mig när jag åkte dit, men hoppades bli inspirerad, få nya kunskaper och lära känna nya människor, och alla dessa förhoppningar infriades”.
I framtiden kommer det att finnas fler möjligheter till internationella studieresor för Jordens Vänners medlemmar, håll utkik på hemsidan.
Text: Maria Pettersson
Foto: Petros Kameris

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top