Vi bjuder in dig till ett möte i Torsby helgen 6-7 november för en diskussion om vår mat och landsbygdens produktiva framtid. Allt mindre hållbart jord- ock skogsbruk, förädling och matkultur har lett till en ekologisk kris med minskad biologisk mångfald och ökade risker för andra miljöhot och hälsa. Det leder också till en social kris med avfolkning av landsbygden, minskad service och minskade möjligheter att överleva. Vill vi verkligen ha det så?

Mötet är tänkt som ett arbetsmöte och utbildningshelg för att med hjälp av Mat- och Naturbruksuppropet samla krafterna för alla i Sverige som önskar ett uppror mot denna utveckling och bidra till en rättvis och miljöanpassad omställning av jordbruk, skogsbruk och fiske, förädling och konsumtion.

Inbjudna är alla som månar om en produktiv landsbygd med naturbruket som grund och en god samverkan mellan land och stad från olika rörelser och partier. Inbjudna internationella gäster från de jordlösas rörelse - MST i Brasilien är Dulcinéia Durães do Rosário som arbetar med ekologisk odling i delstaten Bahia och Luiz Schons från den ekologiska skolan i Parana. För initiativet till diskussion om ett Mat- och Naturbruksmanifest samt folkbildning kring global och nationell konsumtion och matsystemet ansvarar MJV. För MST-besöket och kulturinslag Vänsterpartiet i Torsby.

Hur?
Mötet har olika inslag med både kultur, diskussioner och tid för att träffa varandra. Vi har redan mött ett brett intresse från brukarorganisationer, miljörörelser och solidaritetsorganisationer. Alla inbjuds att delta i diskussionen om Mat- och Naturbruksmanifestet redan i förväg. Inledare till diskussionen bjuds in från olika håll. Eftersom detta är ett nytt initiativ med förhoppning om att förena en bred växande rörelse kommer upplägget av programmet att växa fram med öppenhet för deltagarnas önskemål. Vi vet redan nu att de är kvalificerade.

Vi lägger upp tidsschemat med utgångspunkt i tågtiderna på Frykensbanan. Kommer man på lördagen den 6 anländer man då rimligen 13.13. Mötet avslutas sedan i tid till avresa söndagen den 7 kl 15.13. Eftersom vi då får en begränsad tid att träffas önskar vi därför att så många som möjligt kommer redan fredagskvällen då ett tåg anländer 18.45 i Torsby.

Preliminärt program

Fredag
20.00 Inledning, kulturella inslag, vad vill vi med mötet och manifetstet?

Lördag
08.00 Frukost
09.00 Erfarenheter från landsbygden och MST Brasilien. Olika organisationer lämnar synpunkter, c. en halv timme var inkl diskussion
12.30 Lunch
13.30 -17.00 Erfarenheter från staden. Olika organisationer lämnar synpunkter, c. en halv timme var inkl diskussion
18.00 Middag
19.00 Kulturella aktiviteter

Söndag

08.00 Frukost
09.00 Hur går vi vidare
12.30 Lunch
13.30 Formella beslut
14.30 Avslutning

Vi kommer att hålla till i Utmarksmuseet som ligger ca 8 mil norr om järnvägstationen i Torsby. För de ekonomiskt mest behövande ordnar vi gratis övernattning på madrasser på golvet. Deltagande i mötet är kostnadsfritt.
Arrangörer är Vänsterns Internationella Forum (VIF) och Miljöförbundet Jordens Vänner.

Anmäl dig till torsby(a)mjv.se och meddela namn, adress, tel nr, när du anländer och eventuella kostvanor som vi bör veta.

Folkbildningsinsatsen stöds med medel från Forum Syd.