2014 ett framgångsrikt år för informatörsverksamheten

Under 2014 har det varit mycket tydligt att intresset för Jordens Vänners informatörsverksamhet har ökat. Utöver de 30-tals workshops vi har haft runt om i landet har vi utbildat 21 nya informatörer och engagerat ännu fler unga i klimatprojekt. Intresset från skolor med språkintroduktionsprogram och organisationer som KFUM, Individuell människohjälp och Röda Korset för projektet ”Klimat för alla” där vi riktar oss mot unga nyanlända har också ökat avsevärt.
”Klimat för alla” är en specifik version av workshopen som vänder sig till nyanlända unga mellan 16 och 25 år och finansieras av medel från Arvsfonden. Genom ”Klimat för alla” har vi kunnat nå över 200 unga som nyligen kommit till Sverige. Det har vi kunnat göra genom 24 lättläst-anpassade och interaktiva klimatworkshops och 8 omställningsprojekt.

”Vi har arbetat hårt med att anpassa den information och de övningar vi använder under en klimatworkshop till att vara enkel och pedagogisk. Det har vi gjort genom att använda oss av övningar där eleverna inte behöver läsa och skriva så mycket utan utgår mer från samtal. Det har också varit viktigt att använda ordlistor med översättningar till språk som somaliska och arabiska.” säger utbildningsledare Maria.
Responsen på workshopsen från lärare, verksamhetsledare och workshopsdeltagare har varit över förväntan och det är givetvis oerhört kul för oss som jobbar med projektet samt för Jordens Vänner.

Projektledare Amina-Bahja Ekman menar att ”Klimat för alla” är ett väldigt unikt projekt, inte bara i dess utformning med klimatworkshops som metod för breddad folkbildning utan det faktumet att ett av delmålen för projektet är att öka möjligheterna för unga nyanlända att tillträda arbetsmarknaden genom civilsamhället som resurs. Vi har idag flera nyanlända unga som är aktiva inom Jordens Vänner. Genom att de är ute och föreläser om klimaträttvisa för andra unga som nyligen kommit till Sverige har det skapat en annan förståelse för konceptet rättvisa inom klimatfrågan då många av workshopdeltagarna faktiskt upplevt mycket av det som sker inom ramarna för klimatförändringar. En sådan förståelse och erfarenhet kommer att bredda den svenska miljörörslen som tyvärr har varit väldigt homogen”.

Vi har också i år ingått i ett partnerskap med Göteborgs Stads Miljöförvaltning. Partnerskapet innebär att Jordens Vänner med stöd från Miljöförvaltningen kan öka dialogen med ännu fler unga göteborgare kring frågor som rör global såväl som lokal klimaträttvisa.
Informatörs kick-offen som hölls i Gimo 25-26 oktober var också en energikick för både nya och befintliga informatörerna och en möjlighetför dem att träffa andra medlemmar från Jordens Vänner.

Tack vare att informatörsverksamheten har breddats de senaste åren har vi en mängd erfarenheter och kunskaper som har omvandlats till olika former av workshops. Vi erbjuder workshops på lättläst svenska, engelska, och kan lägga fokus på genus, regnskog, migration, rättvisa och Greenwash. Vi erbjuder också stöd i att genomföra konkreta klimatprojekt genom att hålla i omställningsworkshops. Syftet med dessa är att trigga elevernas kreativitet och handlingskraftighet som klimatkämpar.

Inför 2015 ser vi fram emot att fortsätta samarbetet med Miljöförvaltningen i Göteborg, andra ideella organisationer och skolor och hålla i många fler klimatworkshops i Göteborg och övriga delar av landet. Förhoppningsvis kan dessa samarbeten och möten möjliggöra ett ökat intresse av verksamheten i andra städer och på så vis inspirera fler unga från olika bakgrunder och erfarenheter att bli aktiva inom miljörörelsen. Vi fortsätter att fånga det intresse som finns för att bli informatör och kommer i vår hålla i en utbildning för nya informatörer. Håll utkik på vår hemsida om du är intresserad!

Boka en klimatworkshop och läs mer om ”Klimat för alla”.
Läs mer om att engagera dig i informatörsverksamheten.

”Klimat för alla” finansieras av medel från Arvsfonden.
ARV_logo_RGB

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top