De senaste tågskandalerna beror på långvarig resursbrist och en avreglering som Alliansregeringen framhärdar i. Det är inte bara Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm som ska ställas till svars - finansminister Anders Borg är den ytterst ansvarige.

(Epostaktionen är avslutad.)

Meddelandet skickas till Finansdepartementet.

Bakgrund

Regeringen och Anders Borg har länge skrutit med att Sverige har en av de allra lägsta underhållskostnaderna per mil järnväg i internationella jämförelser. Nu ser vi de verkliga konsekvenserna av detta. Spårbrottet i Huddinge hade kunnat kosta många människoliv. Trafiksäkerheten offras för kortsiktigt lönsamhetstänkande och uppsplittrat ansvar. De rödgröna har genomdrivit ett riksdagsbeslut om att återreglera järnvägsunderhållet för mer än ett år sedan men regeringen vägrar genomföra detta.

Investeringarna är också starkt eftersatta. Trots att det är trängsel på spåren där pendeltåg, snabbtåg och tunga godståg måste samsas vill inte Anders Borg ge tillräckliga anslag. I den tioåriga Transportplanen vill regeringen satsa över hundra miljarder kronor på nya vägar som kommer att öka klimatutsläppen. Dessa pengar kan istället användas till nya järnvägar. Om en procent av BNP årligen satsas på tåginvesteringar kan vi ha ett säkert och snabbt tågsystem i hela landet inom 20 år.

 

Tågupproret