20140210_klimatriksdagenJordens Vänner deltar i Klimatriksdagen 2014 tillsammans med en mängd andra organisationer och nätverk.

Klimatriksdagen är en möjlighet för ett flertal organisationer att arbeta tillsammans kring klimatfrågan och därigenom påverka och sätta press på politikerna inför valet 2014.

Jordens Vänner bidrar med nio motioner från riksnivå och med en motion från lokalgruppen i Helsingborg. Tillsammans med lokalgruppen i Norrköping kommer Jordens Vänner ha en monter under Klimatriksdagen.

Jordens Vänners motioner
Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov

Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System – handel med utsläppsrätter

Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder

Satsa på energihushållning och trivsel i miljonprogrammen

Rättvis omställning – fler gröna meningsfulla jobb

Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster

Begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till 1,5 grader

Nytt ägardirektiv till AP-fonderna och krav på att statliga pensionsfonder investeras i förnybar energi, energieffektiviseringar och hållbar samhällsutveckling

Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart

Motion från lokalgruppen i Helsingborg
Transportslöseriet från EU

Läs mer
Alla motioner till Klimatriksdagen

Bobby Peek från Jordens Vänner Sydafrika välkomsttalar på Klimatriksdagen

Kontaktperson Jordens Vänner
Ellie Cijvat
Tel: 073-778 22 42