Klimatriksdagen Jordens Vänner deltog under Klimatriksdagen 2014 som hölls den gångna helgen. Vi skrev nio motioner till Klimatriksdagen och sex av dessa motioner gick vidare till andra omgången. Två av motionerna som Jordens Vänner skrev tillsammans med andra organisationer blev sedan framröstade bland de sju motionerna som presenterades för de politiska partierna.  Bobby Peek från groundWork, Jordens Vänner Sydafrika deltog som välkomsttalare och föreläste även om kampanjen One Million Climate Job.

Klimatriksdagen samlade miljöorganisationer och en mängd andra organisationer och nätverk som arbetar för att klimatet ska bli en stor valfråga 2014. Tillsammans har vi nu samlat ihop oss för att sätta press på politikerna inför valet 2014!

 

Motionerna som Jordens Vänner skrev tillsammans med andra organisationer
Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart

Nytt ägardirektiv till AP-fonderna och krav på att statliga pensionsfonder investeras i förnybar energi, energieffektiviseringar och hållbar samhällsutveckling

Alla motioner som presenterades för de politiska partierna