Jordens Vänner söker en projektledare till ungdomssatsningen Ställa Om och Ställa Rätt.

Projektet finansieras delvis av Allmänna Arvsfonden och ska nu påbörja sitt andra år. Vill du jobba i en av Sveriges snabbast växande miljöorganisationer? På vårt rikskansli i centrala Göteborg arbetar du tillsammans med ett kreativt team med varierande arbetsuppgifter. Det nära samarbetet ger dig möjlighet till inblick i stora delar av organisationens verksamheter.

I huvudsak kommer du att fokusera på en verksamhet vars aktiviteter till stor del sköts både på ideell och på arvoderad basis av Jordens Vänners skolinformatörer som leder workshops inom våra olika sakfrågor. En del av den verksamheten är riktad mot nyanlända ungdomar. En viktig uppgift för dig är därför att aktivera nya skolinformatörer, hålla kontakt med dem och stötta dem i deras arbete. Du kommer att boka, hålla i, och ansvara för ett flertal arrangemang så som workshops i skolor och seminarier. Du förväntas bygga upp ett kontaktnät av grupper och skolor som informatörerna kan besöka, därför är det värdefullt om du redan har ett nätverk inom området. I dessa sammanhang är det lika viktigt att ha sakkunskap som att kunna svara på frågor om organisationens budskap på ett positivt sätt! Därutöver kommer du även att bistå vid administrering och redovisning av projektet.

Ansvarsområde och arbetsuppgifter
Du ansvarar för:

-          Delegerat ansvar för projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden inklusive projektledning, genomförande, redovisning och budgetansvar.

-          Huvudansvarig för all kontakt med skolor, informatörsverksamhet, såväl befintlig som kommande.

-          Utveckla nätverk med relevanta aktörer

-          Löpande delaktig i projektansökningar och övrigt övergripande arbete inom EPK.

Formella kvalifikationer
Du har:

-          Relevant högskole-/universitetsexamen eller motsvarande kvalifikationer inhämtade på annat sätt

-          Vana att samordna aktiviteter och har goda kunskaper inom projektledning, gärna på högskolenivå, eller likvärdig erfarenhet av att aktivt driva projekt i en idéburen organisation.

-          Erfarenhet och förståelse för vad det innebär att arbeta med ideellt engagerade.

-          Datavana liksom goda kunskaper i engelska är grundläggande.

Meriterade kvalifikationer

Du har:

-          Kunskap inom arabiska, somali, dari eller farsi

-          Tidigare erfarenheter av projekt riktat mot unga är meriterande

-          Engagemang och kunskap inom miljö- och samhällsfrågor värderas högt

-          Några års erfarenhet av liknande arbete

Rätt person är utåtriktad, driven, har lätt för att skapa goda relationer och kan hantera stress. I arbetet kommer du både att arbeta i grupp, men även självständigt, vilket lägger stora krav på att du är strukturerad och kan hantera att ett stort eget ansvar. Du kommer att ha ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik. Detta innebär även att delta på möten på kvällar och helger – det är därför viktigt att du är flexibel kring så väl arbetsuppgifter som arbetstider.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 10 februari, 2014. Tillträde snarast. Tjänstgöringsgraden är 75 %. Projekttjänsten är allmän visstidsanställning på sex månader, men det finns goda chanser till fortsatt anställning under de år projektet löper. Jordens Vänner tillämpar likalön som för heltid är 26 000 kr/mån. Vid frågor kontakta projektledare Ulla Gawlik eller Sofia Hedström på tel: 031- 23 80 42. Vid arbetsledarrelaterade frågor, kontakta kanslichef Patrik Bennet på tel: 031-12 18 08. Maila din ansökan senast 10 februari, 2014 till jobb@jordensvanner.se, märkt ”Projektledare”.

OBS! Vi har tyvärr ingen möjlighet att svara alla sökande, utan kontaktar endast de personer som kallas till intervju.