stop ttip logoJordens Vänner deltar i det Europeiska Medborgarinitiativet mot TTIP och CETA.  Sverige har nu  uppnått sitt kvorum (minsta antal underskrifter som krävs för Sverige) i medborgarinitiativet. Ett stort tack till alla ni som har skrivit under namninsamlingen! Om du inte redan har gjort det kan du fortfarande skriva på namninsamlingen och sätta ytterligare press på EU:s makthavare!

Medborgarinitiativ består av 280 organisationer från 23 EU-länder. Vi vill stoppa handelsavtalen TTIP och CETA då de utgör ett hot mot demokratin, rättsstaten, miljön, folkhälsan, offentliga tjänster samt konsument- och arbetslagstiftningen.

Länkar
Stoppa TTIP Sverige

Namninsamlingslista att skriva ut och skicka in till Jordens Vänner

Läs mer om handelsavtalet TTIP