Det vaknas premiär för Jordens Vänners virituella mötestorg för motioner och propositioner till årsmötet!  Varje år hålls ett mötestorg på årsmötet där deltagarna får möjlighet att tycka till om motioner och propositioner samt lägga tilläggsyrkanden.
I år kommer Jordens Vänner att tjuvstarta mötestorget virtuellt genom att lägga ut inkomna årsmötesmotioner och propositioner på hemsidan för att fler i organisationen ska ha möjlighet att tycka till innan årsmötet.

22-21 april håller Jordens Vänner årsmöte i Uppsala. Årsmötet är Jordens Vänners högst beslutande organ och här har du som medlem chansen att påverka Jordens Vänners framtid.

Här hittar du alla motioner, propositioner, tillhörande yrkanden och styrelsens svar.

Motion 1 - Kortare arbetstid för miljön

Motion 2 - Organisationsutveckling

Motion 3

Motion 4 - Inkludera utan att exkludera

Motion 5 - Visa bredden - igen

Motion 6 - Skolningsinsats

Propositioner

Styrelsens svar på motioner

Styrelsens bilaga till svar på motion 4 Handlingsplan för kränkningar

Styrelsens bilaga till svar på motion 4 KLIMATFESTIVALENS VÄRDEGRUND

 

Anvisningar till mötestorget:

  1. Klicka på länken på de dokument som du vill läsa.
  2. Skriv i kommentarsfältet nedan genom att börja med att ange ditt namn och vilken motion eller proposition som du vill kommentera.
  3. Om det inte går att använda kommentarsfältet, kan du maila dina kommentarer till kansliet@jordensvanner.se