Att färdas längs med floden

OBS! Förlängd ansökan! Skicka in senast 25 november.

Är du mellan 20 och 30 år, intresserad av miljö och internationella frågor och vill göra praktik i Ecuador eller Moçambique? Sök till Jordens Vänners praktikantprogram! Jordens Vänners partnerorganisationer Altropico i Ecuador och Justiça Ambiental i Moçambique kommer att ta emot totalt 5 praktikanter till våren med beräknad utresa i januari.

Praktiken ger dig ett unikt tillfälle att bo och arbeta i Ecuador eller Moçambique med frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, solidaritet, demokrati, jämlikhet och folkbildning. Båda organisationerna arbetar med skyddandet av skog och med mänskliga rättigheter.

Praktiken inleds med en veckas förberedelsekurs på Sida Partnership Forum i Härnösand samt en introduktion på Jordens Vänners kansli i Göteborg. Därefter följer en fyra till sex månader lång vistelse hos någon av Jordens Vänners partnerorganisationer. Praktiken avslutas med en månads kommunikationsarbete i Sverige.

Arbetsuppgifter
Under praktiken kommer du att arbeta med olika projekt beroende på praktikens fokus. Praktiken med fokus på juridik innebär att stötta rättighetsarbetet i organisationen Altropico som arbetar för att stötta lokalbefolkningar som direkt påverkas av framförallt gruvutvinning i norra Ecuador. Praktiken med fokus på kommunikation innebär att stödja organisationerna i deras kommunikationsarbete samt bistå i arbete som handlar om utbildning och/eller naturskydd.

Under efterarbetet i Sverige får du omsätta din erfarenhet i ett kommunikationsarbete för att stärka engagemanget för miljö- och solidaritetsarbetet i Sverige. Där kan arbetet innebära att hålla i workshops, skriva artiklar och delta i olika utåtriktade arrangemang samt på andra sätt sprida information om din praktikvistelse.

Profil
Då praktiken är en del av Forum Syds praktikantprogram gäller följande:

 • Du ska vara mellan 20 och 30 år vid utresa.
 • Du ska vara nordisk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
 • Du får inte vara eller tidigare ha varit anställd av Jordens Vänner.
 • Du får inte tidigare ha deltagit i praktikantprogrammet.

Utöver det ska du:

 • ha intresse för utvecklingsfrågor
 • ha utbildning inom och/eller kunskap om antingen utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, miljö, hållbar utveckling, juridik, kommunikation eller liknande
 • ha erfarenhet av kommunikationsarbete, sociala medier, IT eller projektverksamhet
 • ha mycket goda kunskaper i spanska/portugisiska, svenska och engelska
 • ha förmåga att ta egna initiativ och arbeta bra tillsammans med andra
 • ha lätt för att anpassa dig till nya miljöer och situationer
 • vara beredd på att arbeta och leva under enkla förhållanden.

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet av vistelse i praktiklandet.
 • Erfarenhet av ideellt engagemang.
 • Erfarenhet av informations-/insamlingsarbete.
 • Erfarenhet av utåtriktat arbete.
 • Pedagogisk förmåga och ha lätt för att lära andra.

Finansiering
Praktiken är oavlönad men Jordens Vänner med stöd från Forum Syds praktikantprogram täcker kostnader för resa och uppehälle samt visum, vaccinationer och försäkring.

Ansökan
Ansökan innehållande CV och personligt brev (max en A4) skickas till praktik@jordensvanner.se. Märk din ansökan med ”Praktik - Ecuador” ”Praktik – Mocambique”.

Sista ansökningsdag: 25 november. Ansökningarna behandlas löpande och platserna kan tillsättas före sista ansökningsdag.

För frågor angående praktiken kontakta praktiksamordnare Sofie Persson på e-post: sofie.persson@jordensvanner.se.