GDPR och policy för hantering av personuppgifter

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva eller registrera dig som medlem och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga policy Policy Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, och för att hitta nya sätt att kommunicera och interagera med dig och andra som stödjer vårt arbete för miljö och solidaritet. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part – utan endast till dem vi har samarbete med, eller är skyldiga att rapportera till.