Den 31 januari är den brasilianska nationella demonstrationsdagen.
Idag handlar det om att mobilisera ursprungsbefolkningens rättigheter i Brasilien.
Sedan Jair Bolsonaro tillträdde presidentsposten i januari har han starkt angripit ursprungsbefolkningens rättigheter till deras territorium, deras kultur, religionsfrihet, samt rätten till hälsa och utbildning. Han använder sig av statens makt för att driva igenom ett folkmord av de etniska minoriteterna i Brasilien.
Vi talar om en miljon människor, 255 etniska grupper som talar minst 180 olika språk.
Vi är också oroade för det inhemska samhället Pataxó som påverkades direkt av det gigantiska gruvbolaget Vale's miljöbrott.
Här i Sverige står vi i solidaritet med den inhemska befolkningen i Brasilien. För mer information se taggar.
#JaneiroVermelho #EnvironmentalRascism
#SangueIndigena #NenhumaGotaAMais #DemarcaoJa
#IndigenousBloodNotOneMoreDrop