Myndighet beviljar stöd till Jordens Vänners arbete med unga och mångfald

Jordens Vänner kan nu glatt och stolt meddela att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, fd Ungdomsstyrelsen) har beviljat stöd till vårt projekt ”Klimat utan gränser”. Det kommer att fungera som en naturlig fortsättning på det arbete med ungdomar med utländsk bakgrund som Jordens Vänner redan gör idag. Det ska absolut också ses som ett erkännande av vårt arbete med mångfald och särskilt riktade insatser mot olika grupper i samhället, där vi har en unik infallsvinkel och attraherar personer som traditionella miljörörelser har haft svårt att inkludera.
Syftet är att skapa mer mångfald inom ett viktigt samhällsengagemang och låta ungdomarna själva sätta agendan. Detta har hittills varit mycket framgångsrikt, och om några år är vi övertygade om att bilden av hur en klimataktivist ser ut eller var hen bor i Sverige kommer att vara betydligt mindre homogen.
Detta stöd från MUCF hade aldrig kommit utan det redan pågående projektet Klimat för alla!. Det är genom detta projekt som vi upptäckt och börjat förstå vilka behov och viljor som unga personer med utländsk, särskilt utomeuropeisk, bakgrund har i förhållande till samhällsengagemang och miljö. Jordens Vänners arbete i det sammanhanget går ut på att skapa mötesplatser för unga, och skapa forum där de själva kan organisera sig runt frågor som de själva tycker är viktiga. Det vi som organisation ska göra är att förse en viktig grupp i samhället med förutsättningarna, men det är de unga själva som avgör vilka frågor som är viktiga för dem och i vilken riktning de vill arbeta.
Ett färskt exempel på vad ett sådant engagemang kan mynna ut i är såklart klimatfestivalen i Angered som kommer att gå av stapeln den 22 juni. Detta initiativ kommer helt och hållet från en grupp ungdomar, som själva dragit igång och arrangerat alltihop. Mer om klimatfestivalen kan du läsa här.
Den som vill veta mer om hur Jordens Vänner jobbar med mångfald i miljörörelsen, är varmt välkommen att vända sig till:
Amina-Bahja Ekman, amina.ekman(a)jordensvanner.se, 0727-18 80 42

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top