Andernas uråldriga miljörörelse

Bolivia är ett ytterligheternas land – på sina håll förstummande vackert och samtidigt hårt präglat av en mängd miljöförstörande verksamheter. På liknande dubbelbottnade sätt är miljöengagemanget i landet på samma gång nyvaknat och uråldrigt. Mitt i denna dubbelhet har Miljötidningen träffat den nystartade miljöorganisationen Gaia Pacha som arbetar brett med miljöfrågor i Bolivia.

Publicerad i Miljötidningen 1/2010


Det hela började med en strid om ett vägbygge genom ett av världens artrikaste och biologiskt känsligaste områden – Madídi i norra Bolivia. Projektet skulle skära av en stor del av området och bilda barriärer för djur och de många ursprungsfolksgrupper som lever i området. En grupp studenter från Cochabamba bestämde sig för att göra allt de kunde för att sätta käppar i hjulen för projektet. Med en intensiv kampanj riktad till allmänheten, media och beslutsfattare lyckades de väl med detta.

– Ännu är ingen ny väg byggd genom Madídi. Framgången gav mersmak och snart började tanken på ett mer kontinuerligt arbete ta form, berättar Daniel Fuentes Cruz.
Daniel är 25 år gammal och utbildad miljöingenjör. Utifrån aktionen mot vägbygget var han en av de 14 studenter som tillsammans bildade stiftelsen Gaia Pacha för drygt tre år sedan.

– Ambitionen med Gaia Pacha är att arbeta för en bättre miljö, men även för en social, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling. Med hjälp av volontärer har vi byggt upp vår verksamhet utan kommersiella finansiärer. Lokaler lånar vi i ett av Cochabambas universitet i utbyte mot att man bland annat hjälper skolan att hitta intressanta uppslag på uppsatsteman inom miljöområdet.

En resa som berörde djupt

Gaia Pacha jobbar mycket brett och hittills har gruppen jobbat med en studie av möjligheterna för ökad ekologisk produktion av quinoa i Bolivia, återvinningsworkshops och miljöutbildning för synskadade ungdomar samt för barn i samarbete med SOS-barnbyar. För ett år sedan gjorde man även en resa i stora delar av Bolivia för att dokumentera hur bolivianer i olika delar av landet upplever effekterna av klimatförändringar. Resan utmynnade i en reportagebok och en dokumentärfilm.
– Resultaten från resan var djupt rörande, berättar Helga Gruberger, en annan av medlemmarna i Gaia Pacha. I många fall handlade det om möten med människor som nu ser tusenåriga traditioner och seder omöjliggöras. Ett exempel är de snabbt smältande glaciärerna omkring det av ursprungsfolk dominerade höglandet kring La Paz. De kommer enligt vissa utredningar försvinna inom 40 år! Det skulle göra odling princip omöjligt i området och slå sönder både samhällen, familjer och gamla kulturer.

Utbytesprojekt fött

Just nu jobbar Gaia Pacha med ett fall som gäller Cochabambas största deponi. En rad närboende har under många år klagat på att vattnet i området förstörs av lakvattnet från deponin samt på den starka doften från gaser som orenade ständigt pyser ut i omgivningen. Genom att alla i gruppen har sitt specialområde är den gemensamma kompetensen bred. För ungefär två år sedan kom gruppen i kontakt med svenska ”Kooperation utan gränser” som sedan länge bedrivit en lång rad biståndsprojekt i Bolivia. Genom dem har ett utbytesprojekt mellan Gaia Pacha och MJV fötts. Ett första utbyte mellan sex personer från Gaia Pacha och sex personer från MJV avslutades under början av hösten. Besöken i de båda länderna bestod i en lång rad studiebesök med fokus på energi. I ett andra steg ska grupperna nu jobba vidare på gemensamma projekt som på sikt förhoppningsvis ska leda till öad energitillgång med förnybara resurser på den bolivianska landsbygden.

Anna Bernstad

Mer information om Gaia Pacha hittar du på gruppens hemsida: www.gaiapacha.org. Här hittar du också information om möjligheten att delta i gruppens arbete som volontär.

Fakta: Friends of the Earth Bolivia
.

Den bolivianska motsvarigheten till MJV i Bolivia (Amigos de la Tierra Tarija) har hittills endast verkar regionalt i östra delen av landet. Man planerar dock för tillfället att bilda en federation av miljörörelser i hela landet för att kunna arbeta bredare både geografiskt sett och inom fler områden. I denna federation – och därigenom även i Friends of the Earth International kommer även Gaia Pacha att ingå.

Scroll to Top