Företag måste respektera mänskliga rättigheter och miljö!

Idag skriver Jordens Vänner med flera om att vi måste pressa företagen till att respektera mänskliga rättigheter!
Det finns flera skäl till varför fördraget behövs. Fördraget skulle innebära ett bättre skydd för medborgare, människorättsförsvarare och miljö. Luckorna i rådande lagstiftning är många. Det är svårt att ställa företag till svars som exploaterar människor och miljö. Detta är orimligt och odemokratiskt i den allt mer globaliserade värld vi lever i.
Det skulle också gynna de företag – både svenska och från andra länder – som i dag försöker ta sitt ansvar och som värnar om de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet. Många företag efterfrågar ett fördrag som skulle innebära att alla företag tvingas följa samma normer.”
Läs hela artikeln hos Aktuell Hållbarhet:
http://www.aktuellhallbarhet.se/dags-foretag-att-respektera-manskliga-rattigheter/

Scroll to Top