Bönders internationella kampdag – ett uttalande


Igår var böndernas internationella kampdag. Läs ett uttalande från Jordens Vänners bonde- och urfolksutskott.
Böndernas internationella kampdag firas till minnet av massakern på 19 lantarbetare i Eldorado do Carajas i Amazonas 17 april 1996. I år är denna kampdag minst lika aktuell som den gången när de jordlösa hade samlats för att ockupera en väg och på så sätt genomdriva de löften om jordreform som var beslutade men ständigt sköts på framtiden. Som svar skickade delstaten Paras guvernör ut militär som mejade ned demonstranterna med maskingevär.
Idag uppmärksammas alltmer böndernas och inte minst småbrukarna roll för mänsklighetens matförsörjning. Särskilt betonas att småbrukarnas står för 70 procent av all mat på ett hållbart sätt till skillnad från det alltmer miljöförstörande industrijordbruket. FN och FAO för alltmer fram vikten av att småbrukarfamiljerna med närmare två miljarder människor får stärkta rättigheter i kampen om mark.

Samtidigt driver storföretagen fram ett alltmer storskaligt jordbruk och roffar åt sig alltmer bördig mark i vad som kallas landgrabbing. Den nya livsmedelsstrategin i Sverige går in för att öppna upp jordbruksmarken för storföretagen och globala spekulationsmarknaden. En mindre nisch för ekologiskt och närproducerat uppmuntras men förblir marginell. Tanken är att ge den avgörande makten över förvaltningen av jordbruksmarken och hela kedjan från vad de kristna kalla skapelseprocessen med förädling av grödor och husdjur till bekämpningsmedel och odlingsmetoder, förädling och livsmedelsdistribution till storföretagen. In i minsta detalj läggs grunden för en omvälvning av landsbygden. På naturbruksgymnasierna föreslås nu att undervisningen i ekonomi tas bort vilket oroar småbrukarorganisationerna. Detta pekar mot att i framtiden ses inte familjejordbrukaren med sitt behov av att sköta ekonomin för gården som central för matförsörjningen. Istället behövs maskin- och djurskötare som överlåter den ekonomiska förvaltningen av jordbruket till storföretag.

I Ukraina kräver IMF att landets förbud mot att utländska bolag köper åkermark tas bort. 7 miljoner bönder känner sig hotade och protesterar. Monsanto, John Deere, Swedbanks jordbruksföretag och många andra står och stampar för att ta över förvaltningen av den svarta jorden som tillhör världens bördigaste. Om den amerikanska storföretagsmodellen får genomslag hotas inte bara bönderna i Ukraina. Gårdarna i USA är tio gånger större än i EU med hjälp av stora mängder antibiotika och genmanipulerade grödor och tunga maskiner som packar en allt näringsfattigare matjord allt hårdare med allt större vattenbrist som resultat. Denna form av jordbruk ger billig bulkvara till livsmedelsindustrin men är förödande för folkhälsan, biologiska mångfalden, klimatet och landsbygden.
Tillväxt är det överordnade målet inte bara för Sveriges nya livsmedelsstrategi utan också EU:s jordbrukspolitik. Volymökning har setts som det centrala för subventioner med extrema följder för småbrukare i de länder där överskott dumpas. Det är tydligare än någonsin att Sveriges och EU:s jordbrukspolitik är ett hot mot ett socialt och ekologiskt hållbart jordbruk i alla delar av världen och att storföretagens land grabbing lika mycket är en aktuell fråga i Sverige, Europa och länder Syd.

Jordens Vännner samarbetar tätt med Nordbruk, Sveriges småbrukare och Familjejordbrukarna för att ändra på makten över maten och naturbruket. I år samlas alla som ser det som viktigt att allianser byggs mellan de som värnar om folkhälsan och konsumentens behov och jordbrukare på Naturbrukskonferensen i Broddetorp 20-22 oktober. Tillsammans kan en historiska allians byggas för att stärka landsbygdens makt mot storföretagens kortsiktiga vinstintressen till nytta för hela samhället. Vi ses i Broddetorp!

Tord Björk, aktiv i Jordens Vänners bonde- och urfolksutskott

Scroll to Top