500 göteborgare cyklade för klimatet

Lördagen den 17 september anordnade miljörörelsen i Göteborg en cykeldemonstration som lockade omkring 500 deltagare. Huvudbudskapet var att Göteborg ska ta sitt klimatansvar och bygga ut kollektivtrafiken i stället för att satsa på ökad bilism.
 
 
 
Foto: Kent österberg

 
Demonstrationen vände sig mot planerna på Marieholmstunneln och för en trängselavgift i Göteborg. Man ville  även uppmuntra till ökat cyklande. Bakom demonstrationen stod förutom Jordens Vänner även ytterligare 15 organisationer, däribland Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Klimax, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Latinamerikagrupperna i Göteborg.
Se en video från demonstrationen här:

Video: fiddiesit
Miljötidningen på Twitter: @Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top