Föroreningar – den fattiges lott

Har du låg inkomst, eller tillhör någon etnisk minoritet, är det hög risk att du också bor i närheten av en illaluktande soptipp, bullrig väg eller fabrik som släpper ut en massa föroreningar i luften du andas. Det tar många gånger också längre tid för ansvariga myndigheter att åtgärda ett miljöproblem som drabbar låginkomsttagare och/eller minoriteter. 
Recension: The quest for environmental justice. red Robert Bullard, 2005
I den här boken samlas ett antal artiklar på temat, som på engelska kommit att kallas för “environmental justice”. Redaktör är Robert Bullard, en nestor i genren som för drygt tio år sedan skrev vad som var ett smått banbrytande verk inom sitt fält, “Unequal protection”. I den här antologin följer han på sätt och vis upp den boken. Här finns exempel på aktuell forskning om hur de här orättvisorna de facto ser ut, exempelvis i amerikanska städer, parallellt med exempel på hur aktivister har försökt arbeta för en jämlik, rättvis behandling när det gäller miljöskydd och samhällsplanering.
Till bokens baksidor hör att den har sitt främsta fokus på USA. Till skillnad från andra böcker jag sett på temat “environmental justice” innehåller dock den här åtminstone ett par artiklar som tar upp andra länder – exempelvis Sydafrika och Nigeria. Trots ett stort fokus på USA är detta en fråga och en bok som svenska organisationer, forskare och institutioner borde ta till sig av.
Klas Rönnbäck

Twitter.com/Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top