8 mars special: TEMA: Strategi från Miljötidningen nr 1/2013

Stina Svensson, Talesperson (Fi), svarar på tre strategiska frågor i Miljötidningen nr 1, 2013.
Vilka miljöfrågor/områden tycker du är viktigast att fokusera på de närmsta 5-10 åren? Vi behöver ett energisystem byggt på förnyelsebara resurser vilket inte är svårt i ett land som Sverige med massor av förnyelsebara naturresurser.
 
 

Vi har kunskapen om hur vi ställer om samhället med energieffektivisering, satsningar på förnyelsebar energi och en samhällsplanering som bygger städer med gång- och cykelavstånd till vardagens behov och en kraftigt utbyggd kollektivtrafik för de längre resorna. Det enda som saknas är politiska initiativ.
På 10 år skulle vi hinna väldigt mycket. Vi skulle börja klimatrenovera miljonprogrammen över hela Sverige, bygga bort stora delar bilberoendet genom en smart samhällsplanering och satsningar på kollektivtrafik, fasa ut kärnkraften och ha infört 6 timmars arbetsdag för att vi värderar fritiden högre än ökad produktion och arbete.
Var ska miljörörelsen arbeta mest/fokusera mest på för att uppnå förändring? Vi måste förstå att klimatet har ett kön för att kunna bryta den pågående miljökatastrofen. Det är framförallt män som beslutar om Sveriges infrastruktur med storsatsningar på bil och flyg på kollektivtrafikens bekostnad. Samtidigt vet vi att män äger 3 av 4 bilar och kör 3 av 4 personkilometer körs av män. Prioriteringarna spar tid för män, medan kvinnors tidsförluster åsidosätts vilket bekräftar bilden av att kvinnors tid och liv är mindre värdefulla än männens. 
Samma mönster ser vi i ett internationellt sammanhang. Västvärlden står för de största konsumtionsbaserade utsläppen medan den politiska och ekonomiska makten visar ett totalt ointresse. Samtidigt har FN visat att kvinnor löper 14 gånger högre risk att dö vid en naturkatastrof på grund av könsmönster som ger kvinnor sämre ekonomi, sämre tillgång till sjukvård och ett större ansvar för barn. 
En nyckelfråga för att möta klimathoten är demokratisera makten över våra liv lokalt och globalt. Kontroll över politiken och ekonomin måste tilldelas hela jordens befolkning för att besluten också ska ta hänsyn till fler än behoven hos västvärldens män.
Med vilka, om några, ska miljörörelsen samarbeta? Miljörörelsen består globalt till stor del av kvinnor, ursprungsfolk och fattiga. Rätten till rent vatten och rätten att bestämma över sitt liv och närområde är såväl en miljöfråga som en rättvisefråga. Vi måste bryta maktstrukturer i samhället för att både minska och utjämna växthusgasutsläppen. Miljörörelsen bör samarbeta med demokratirörelser.

1 reaktion på ”8 mars special: TEMA: Strategi från Miljötidningen nr 1/2013”

  1. Jag håller med dej om innehållet i dina svar. Däremot upplever jag, att ditt sätt att formulera dej uppenbarar en brist på operativ insikt som tar ner värdet av det, som du har tänkt – så riktigt. Ett belysande exempel: “En nyckelfråga för att möta klimathoten är:demokratisera makten över våra liv lokalt och globalt.” Här angriper du frågan från ett organisatoriskt perspektiv, som jag också tror är fruktbart. Men sedn säjer du: “Kontroll över politiken och ekonomin måste tilldelas hela jordens befolkning för att besluten också ska ta hänsyn till fler än behoven hos västvärldens män.” Den passiva språkformen “måste tilldelas” ger intrycket, att du föreställer dej någon instans långt borta som ska ge dej nycklarna till det himmelrike, där du kan besluta, att Göteborgs innerstad ska vara bilfri inom 20 år. Mer fruktbart vore, om du talar så här: “Vi, som vill ha en annan miljöpolitik, måste arbeta oss fram till de ställen, där besluten om miljöpolitiken tas.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top