Nomineringen har öppnat! Nominera genom att maila greenwash@jordensvanner.se.

UN Food System Summit

I september hålls FNs toppmöte om hållbara matsystem. Trots att det uttalade syftet är att skapa ekonomiskt, sociala och ekologiska hållbara matsystem verkar det egentliga syftet snarare vara att behålla status quo. Som vanligt är det storföretagen som sätter agendan. Vi är starkt kritiska.

Workshop om maskulinitet, genus och klimat

Med stöd från Jämställdhetsmyndigheten bjuder Jordens Vänner tillsammans med organisationen MÄN in skolor, företag och organisationer till workshops om kopplingen mellan destruktiva maskulinitetsnormer och klimatfrågan.

Utan bönder ingen civil beredskap!

Corona-krisen har visat hur sårbart samhället är. Om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. Med namninsamlingen Utan Bönder Ingen Civil Beredskap vill vi lyfta både behovet av ett nytt globalt matsystem och behovet av att  bönder och småbrukare får höras i debatten.

Bli månadsgivare                    Bli medlem

Skriv under - för en nedrustning av fossila bränslen!

Världen över sprider sig idén om ett avtal för fossil nedrustning. Jordens Vänner har skrivit under den internationella namninsamlingen. Nu uppmanar vi svenska kommuner att göra detsamma.

Los Angeles, Vancouver och Barcelona har redan officiellt ställt sig bakom avtalet. Skriv under vår namninsamling och pusha din kommun att bli den fjärde i världen att ställa sig bakom fossilnedrustningsavtalet.

Internationella samarbeten & Partnerorganisationer

Jordens Vänner arbetar även internationellt. Arbetet sker genom samarbeten med våra partnerorganisationer och i internationella nätverk med fokus på skydd av regnskog och stöd till marginaliseade grupper i Brasilien, Ecuador, Guatemala och Moçambique. Jordens Vänner skickade under många år ut några praktikanter till våra partnerorganisationer där de fick arbeta med frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, solidaritet, demokrati, jämlikhet och folkbildning.

Altropico  Kanindé Justiça Ambiental Ceiba
Gender: Indigenous women are even more vulnerable when their territory is under attack. We had the opportunity to hear some of the stories from a local leader and we are confident that supporting this people is the right way to fight gender inequalities. Bolsonaro´s proposals are a step backwards.
*Note: the names and places are not identified for security reasons.

Miljötidningen

Miljötidningen är Jordens Vänners medlemstidning. Varje nummer av tidningen har ett visst tema, som exempelvis Matsuveränitet, Biologisk mångfald, TTIP, Naturresurser eller Aktivism. I Miljötidningens nyhetsflöde publiceras utvalda artiklar från tidningen. Som medlem i Jordens Vänner får du varje nytt nummer av Miljötidningen hem i brevlådan.

Vill du göra din röst hörd? Skriv en krönika eller debattartikel och mejla den till oss! Det går även bra att kontakta oss om du vill beställa papperstidningen,  även äldre nummer.

Kontaktuppgifter Miljötidningen
miljotidningen@jordensvanner.se

Läs mer i Miljötidningens nyhetsflöde

 

Scroll to Top