Aktionsdag 5 juni: Gör inte naturen till handelsvara!

Jordens Vänner kallar till aktionsdag den 5 juni. Bara några veckor innan FN:s toppmöte hållbar utveckling i Rio de Janeiro 18-23 juni 2012 är det hög tid att manifestera mot att naturen alltmer betraktas som en handelsvara. Istället måste vi satsa på en rättvis omställning.
MÖTEN OCH MANIFESTATIONER PLANERAS I FÖLJANDE STÄDER:

Stockholm.
5 juni. Picknick i Liljeholmsparken
kl 17 och aktioner i centrala Stockholm.

Göteborg.
5 juni. Tal, musik och filmfestival
på Bio Roy. Start på Gustav Adolfs torg kl 17.
Malmö. 5 juni. Kom med och reclaima en
p-ruta kl 17-19 vid Folkets Park.
Kaffe och samtal.

Uppsala. 5 juni. Öppet forum: Ställ om Uppsala!
kl. 18.30-21 på Biotopia.

Helsingborg.
2 juni. Demonstration kl 13,
samling Hamntorget. Kl 14 möte i Stadsparken
med tal, mat, musik och bokbord.

Eskilstuna.
5 juni. Uppträdanden och bokbord.
Kl 14-18 i Parken Zoo.

Arvika.
2 juni. Bokbord och mingel på
Arvika torg kl 10-14.

Umeå.
5 juni. Knytfestival utanför Stadsbiblioteket
med sång, musik och workshops.
Kl 12-18.

Kalmar.
5 juni. Happening för att rädda
Moder Jord. Kl 16-18 på Larmtorget.

Tisdag den 5 juni är det inte bara Världsmiljödagen utan även en global aktionsdag inför FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro den 18-23 juni 2012. Toppmötet i sommar är en uppföljning av Riokonferensen 1992 och kallas därför Rio+20 (tjugo år senare). Samtidigt som organisationer, regeringar och företag samlas på det officiella mötet arrangerar folkrörelser från hela världen ett alternativt möte. Fokus är social och miljömässig rättvisa och motstånd mot kommersialiseringen av livet och naturen.

Att det behövs alternativa möten och alternativa lösningar råder ingen tvekan om; Trenden i de officiella förberedelserna inför Rio+20 har tyvärr varit att fokusera på marknadslösningar. Makthavarnas prat om grön ekonomi handlar mycket om kortsiktig ekonomi och i väldigt liten utsträckning om hållbara samhällen. Det innebär ett hot mot den mer balanserade syn som Riokonferensen 1992 förde fram, med Agenda 21 och miljökonventioner där de rika ländernas särskilda ansvar lyftes fram. Istället öppnas för att satsa på att göra naturen och våra gemensamma välfärd till handelsvara. Privatisering och spekulation leder till ökade konflikter kring markanvändning och att storföretagens vinstintressen dominerar i miljö- och sociala frågor.

För att uppmärksamma detta, och försöka påverka opinionsläget, uppmanar vi till lokala aktioner. Nätverket Global Rättvisa Nu (www.globalrattvisa.nu) samlar in namn och ordnar många aktiviteter från april till juni.

De kraven som Global Rättvisa Nu samlas kring är:
√ folkligt inflytande över miljöpolitiken och stärkt rättsligt skydd av miljön och mänskliga rättigheter
√ att miljö och mänskliga rättigheter inte blir handelsvaror
√ rättvis och jämställd omställning på lokal, nationell och internationell nivå
√ klimat- och miljörättvisa och internationell solidaritet

Vill ni vara med? Kontakta oss och berätta vad ni tänker göra! Längre ner hittar ni några förslag på aktiviteter.

Kontaktperson är Ellie Cijvat, ellie.cijvat@jordensvanner.se, tel. 073 778 2242.
Hemsidan: www.rioplus20.se

Mer information:

– ett upprop från folkrörelserna inför Rio+20 (på svenska)
– budkavlen Det finns ingen plan(et) B
– kallelse till global aktionsdag den 5 juni

* Förslag på aktiviteter

Nedan får ni några förslag på aktiviteter. Vill ni göra något annat går det självklart bra!
– ordna en manifestation centralt i orten där ni bor; Bjud in andra organisationer, organisera talare och lite musik, jonglerare, osv.
– samla in namn för budkavlen Det finns ingen plan(et) B från Global Rättvisa Nu
– gör gatuteater där naturen säljs till högstbjudande
– dela ut flygblad om Rio+20, gör inte naturen till handelsvara, eller En rättvis omställning
Materialet som går att få från Jordens Vänners kansli är:
– olika flygblad om Rio+20, gör inte naturen till handelsvara, m.m.
– budkavlen Det finns ingen plan(et) B från Global Rättvisa Nu
– Jordens Vänners skrift En rättvis omställning
Kontakta kansliet på 031-121808 eller info@jordensvanner.se.

Världsmiljödagen firas varje år till minnet av öppnandet av FN:s första konferens om miljö i Stockholm 1972.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top