Jordens Vänners aktionsdag 5 juni

Varje år arrangerar Jordens Vänner en aktionsdag. I år sammanfaller den med världsmiljödagen den 5 juni. Aktionsdagen går under parollen Tillsammans för Stad och Land – Sluta plundra människor och miljö. Under aktionsdagen vill Jordens Vänner lyfta frågor som är viktiga för såväl staden som landsbygden.

Ett flygblad och en affisch går att ladda ner.
Jordens Vänner vill visa hur en hållbar utveckling bygger på att hela Sverige ska leva, både stad och land. Detta utan den inbördes konkurrens som idag är synlig på grund av ett kortsiktigt lönsamhetstänk från banker, fastighetsbolag och bland politiker på såväl höger- som vänstersidan. Genom en positiv stads- och landsbygdsutveckling ska det vara möjligt för alla att bo var de vill, oavsett om det är på landsbygden, i städer av olika storlekar eller i förorter.
Frågorna som Jordens Vänner vill lyfta under aktionsdagen har kommit fram genom möten under året med många hundra aktivister runtom i Sverige inom omställningsgrupper, stadsdelsprojekt, hyresgästföreningar, allmänningsföreningar och skogsprojekt samt även fackliga, gruvmotståndare och bönder.
Problem på landsbygden

 • tilltagande kortsiktig exploatering av naturresurser kombinerat med utslagning på landsbygden
 • självförsörjningsgraden har rasat
 • mjölkbönder slås ut i rasande takt
 • landsbygden erbjuds kalhyggen och ofta skandalösa gruvprojekt.
 • en plan för nedläggning av flera järnvägar.

Jordens Vänner vill ha en landsbygd med

 • ett kalhyggesfritt skogsbruk
 • naturbruk med mer makt hos producenterna
 • bibehållen offentlig service i hela landet
 • gröna jobb istället för en ohållbar gruvboom

Problem i staden

 • extrem fixering vid att bli större
 • förtätning på grönytor
 • förbifarter
 • arenor och höghus
 • lyxrenoveringar
 • kommersiella centrumkvarter med skyhöga hyror som driver bort kulturföreningar.

Jordens Vänner vill ha en alternativ stad med

 • stadsodlingar
 • allmänningar
 • kultur
 • plats för cyklister och gratis kollektivtrafik
 • en omställning av miljonprogrammen med ekologisk och social profil med varsam upprustning för rimliga hyror.

Aktiviteter under aktionsdagen
Jordens Vänners lokalgrupp i Helsingborg kommer att ordna ett torgmöte i Stadsparken utanför Stadsbiblioteket kl 16 – 18.
Jordens Vänners lokalgrupp i Umeå kommer att anordna en systemkritisk stadsvandring med efterföljande grillafton, samling vid Rådhustorget kl 17.15. Läs mer i deras flygblad.
Engagera dig
Du kan också ordna en aktion på din egen ort. Några förslag på vad du kan göra är:

 • En gatuteater mot utförsäljning av marken i staden, eller mot nedläggning av vårdcentral och apotek
 • En cykeldemonstration för klimatet, mot motorvägsprojekt
 • En picknick på ett grönområde som hotas av förtätning
 • En cykeltur till en lokal ekobonde/gårdsbutik
 • En festival i en förort med musik och loppis med boendeföreningar
 • Statyaktion: Häng en skylt på statyer i stan, med ett budskap t ex Tillsammans stad och land – Sluta plundra människor och miljö. (alternativt sätt upp skyltar längs med motorvägar)

Kontakt
Ellie Cijvat, epost: ellie.cijvat(a)jordensvanner.se, telefon: 0737 – 78 22 42

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top