Aktionsgruppen mot Preem – Göteborg

Gruppen startades under 2018, strax efter att det blev klart att svenska Mark- och miljödomstolen godkänt det svenska oljebolaget Preems ansökan om att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil, vilket skulle innebära en fördubbling av deras koldioxidutsläpp. Gruppen består av 4-5 personer och ytterligare 4-5 personer i perifert. Under 2019 har de haft återkommande möten och planerar en informationsföreläsning för allmänheten i slutet av mars. Gruppen har kontakt med den lokala motståndsgruppen ”Rädda Brofjorden”, Naturskyddsföreningen Lysekil och även Malmöbaserade aktionsgruppen AG Hedvig. Gruppen kommunicerar via mailadressen: preemlysekil@jordensvanner.se

 

Dela gärna vår kamp!