Aktivistgrupper

Jordens Vänners aktivistgrupper arbetar kring specifika frågor och kampanjer. Grupperna är utformade och arbetar på olika sätt – från att anordna evenemang, föreläsa och skriva artiklar till att delta i demonstrationer, samla in namnunderskrifter och sprida information på andra sätt.

Jordens Vänners aktivistgrupper

Stoppa Preemraff 
stoppapreemraff@jordensvanner.se
Facebook

Gruppen arbetade under flera år för att stoppa Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. I oktober 2020 drog Preem tillbaka ansökan – en stor seger för miljörörelsen! Nu fortsätter gruppens arbete, bland annat med att belysa klimatproblemen med de biobränslen som Preem vill storsatsa på.

Företagsmakt
foretagsmakt@jordensvanner.se

Gruppens mål är att belysa kopplingen mellan företagsmakt, klimatfrågan och mänskliga rättigheter. Gruppen var mycket aktiv i samband med den internationella kampanjen Global Week of Action against ISDS and Corporate Impunity under 2019-2020.

Fossilfri Zon

Gruppen arbetar lokalt, nationellt och internationellt för att få till ett globalt nedrustningsavtal för fossila bränslen genom folkbildning, aktivism och påverkansarbete. Gruppen utgör den svenska delen av det internationella nätverket Fossil Fuel Treaty och ligger bland annat bakom nätverkets svenska hemsideversion. Våren 2021 skapade gruppen en namninsamlingen för att få svenska kommuner att ställa sig bakom avtalet. Läs mer här. Fossilfri Zon vill gärna ha fler medlemmar runt om i landet! Kontakta aktivism@jordensvanner.se för att komma i kontakt med gruppen.

Matsuveränitet
matsuveränitet@jordensvanner.se

Gruppen arbetar på olika sätt för att belysa bristerna i det nuvarande matsystemet och uppmärksamma alternativa lösningar. Gruppen är nystartad och tar gärna emot nya, intresserade medlemmar.

Har du en fråga du brinner för som inte redan täcks av en aktivistgrupp? Maila info@jordensvanner.se eller ring 031- 12 18 08 så hjälper vi dig att ta det vidare. 

Besök även gärna sidan Stöd oss för information om fler sätt du kan bli delaktig i Jordens Vänners verksamhet.

Scroll to Top