Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Klimatfest(i)valen 2018 – Vinter

10 mars, 2018 - 12 mars, 2018

OBS!! DATUM ÄNDRAT TILL 10-11 MARS!
****IN ENGLISH BELOW****
Nu är förberedelserna verkligen i full gång – platsen är Stapln i Malmö och programmet är spikat!

✦ ✦ ✦ PROGRAM ✦ ✦ ✦

LÖRDAG 10 MARS
09.00               ✦ DÖRRARNA ÖPPNAS
09.30 – 10.00 ✦ Invigning
10.00 – 11.30  ✦ Workshop: RADIKALISERA KLIMATDEBATTEN (Andrea Söderblom-Tay)
11.30 – 12.00 ✦ Workshop: : EN RADIKAL KLIMATPOLITIK – KLIMATFRONTEN MALMÖ (Sigrid Magnusdotter)
12.00 – 14.00 ✦ Lunch: KONTRAPUNKT
14.00 – 16.00 ✦ Panelsamtal: LOBBYISMEN OCH KLIMATPOLITIKEN  (Ellie Cijvat, Carl Schlyter)
14.00 – 17.00  ✦ Workshop: KLIMATKAMPANJA INFÖR VALET – STRATEGIER (Li Vinthagen & Christian Lund)
16.00 – 18.00  ✦ Workshop: MATSUVERÄNITET (Ronja.Ö, Emelie.P, Linn. N & Anna.S)
16.00 – 18.00  ✦ Workshop: FOSSIL EKONOMI (Andreas Malm)
18.00 – 20.00 ✦ Middag: KONTRAPUNKT
20.00 –            ✦ Filmvisning (eng): STANDING ROCK PART 1 (Cinema Politica Malmö)
SÖNDAG 11 MARS
08.00 – 09.00 ✦ Frukost: KONTRAPUNKT
09.30 – 10.00  ✦ Invigning
10.00 – 12.00  ✦ Workshop: NATURENS RÄTTIGHETER (Anna Redin)
10.00 – 13.00  ✦ Workshop: LOKAL VALUTA (Ester Barinaga & Kalle Karlsson)
10.00 – 13.00  ✦ Workshop: RÄTTVIS OMSTÄLLNING (Ellie Cijvat)
12.00 – 16.00  ✦ Workshop: CYKELKÖK (Föreningen Cykelköket Malmö)
13.00 – 14.30  ✦ Lunch: KONTRAPUNKT
14.30 – 15.00  ✦ Workshop: HÄNG MED JORDENS VÄNNER MALMÖ/LUND
14.30 – 16.00  ✦ Workshop(eng): NERVÄXT (Ekaterina Chertkovskaya)
14.30 – 16.00  ✦ Workshop: ÅTERSKAPA (återSKAPA)
14.30 – 16.00  ✦ Workshop: KAMPEN MOT FOSSILGAS (Fossilgasfällan)
Festivalen arrangeras i Malmö och bjuder in till två dagar av kunskap, kreativitet och konkret arbete för klimaträttvisa och rättvis omställning. Förutom workshops och diskussioner kommer vi också bjuda på kulturarrangemang och härlig gemenskap!
Vi tror att sociala rörelser för rättvisa måste samarbeta för att kunna lyckas, och ser gärna deltagare från feministiska, antirasistiska och lokala demokratirörelser.
Anmäl dig redan idag så ses vi i mars, det kommer att bli jättekul! För att anmäla sig, behöver en ha läst och accepterat Klimatfest(i)valens värdegrund. Den hittar du nedan.
I samarbete med Studiefrämjandet Skåne & STAPLN

Värdegrund för Klimatfest(i)valen 2018

Vi som är på Klimatfest(i)valen har olika social, organisatorisk och politisk bakgrund. Det är vårt gemensamma ansvar att träffen blir en plats där vi, och andra, kan trivas. För att underlätta så att träffen blir en trygg plats för alla har en överenskommelse skapats. Alla som kommer till Klimatfest(i)valen förväntas att aktivt tänka på och följa överenskommelsen.

Under Klimatfest(i)valen lovar jag att bidra till:

kärlek och positiv energi

 • Vi tar hand om varandra.
 • Vi uppskattar varandras olika ideér, kunskaper och erfarenheter.
 • Vi samarbetar konstruktivt för att hitta de bästa lösningarna.

delad, ärlig och öppen kommunikation

 • Vi lyssnar på varandra.
 • Vi delar taltid och annat utrymme rättvist/respektfullt under festivalen.
 • Vi anstränger oss för att ge varandra – och själva ta emot – konstruktiv feedback.

respekt och ödmjukhet

 • Vi försöker förstå varandras perspektiv.
 • Vi bemöter varandra med respekt.
 • Vi är öppna för att lära oss av människor med annan erfarenhet än vi själva.
 • Under Klimatfest(i)valen, liksom i samhället vi vill skapa, ska det finnas utrymme att vara sig själv.
 • Klimatfest(i)valen är ett utrymme fritt från förtryckande -ismer, såsom exempelvis rasism och sexism.
 • Upptäcker jag att jag inte förstår en orättvisa som en annan person/samhällsgrupp utsätts för, är det mitt ansvar att lära mig mer.

ickevåldsmetoder

 • Vi använder inte något slags våld under Klimatfest(i)valen för att uppnå våra mål.
 • Vi är aldrig med och bidrar till att eventuella konfrontationer under en aktion trappas upp, utan agerar deeskalerande.
 • Vi deltar frivilligt – men alltid enligt icke-våldsprinciper – i aktioner av olika slag, såväl lagliga som med inslag av civil olydnad, och påverkar ingen att vara med mot sin vilja.
______________________________________________________________________________
IN ENGLISH:

The preparations are in full swing – the location is set for the festival that will be in Malmö and the program is set!

✦ ✦ ✦ PROGRAM ✦ ✦ ✦

SATURDAY 10th MARCH
09.00               ✦ DOORS OPEN
09.30 – 10.00 ✦ Installation
10.00 – 11.30  ✦ Workshop: RADICALIZE THE CLIMATE DEBATE (Andrea Söderblom-Tay)
11.30 – 12.00  ✦ Workshop: A RADICAL CLIMATE POLITIC – KLIMATFRONTEN MALMÖ (Sigrid Magnusdotter)
12.00 – 14.00 ✦ Lunch: KONTRAPUNKT
14.00 – 16.00 ✦ Panel discussion: CORPORATE LOBBYING AND CLIMATE POLITICS (Ellie Cijvat, Carl Schlyter m. fl)
14.00 – 17.00 ✦ Workshop: CLIMATE CAMPAIGNING IN ELECTION TIMES – STRATEGIES (Li Vinthagen & Christian Lund)
16.00 – 18.00 ✦ Workshop: FOOD SOVEREIGNTY (Ronja.Ö, Emelie.P, Linn. N & Anna.S)
16.00 – 18.00 ✦ Workshop: FOSSIL FUEL ECONOMY (Andreas Malm)
18.00 – 20.00 ✦ Dinner: KONTRAPUNKT
20.00 –            ✦ Filmscreening (eng): STANDING ROCK PART 1 (Cinema Politica Malmö)
 
SUNDAY 11th MARCH
08.00 – 09.00 ✦ Breakfast: KONTRAPUNKT
09.30 – 10.00  ✦ Installation
10.00 – 12.00  ✦ Workshop: NATURES RIGHT (Anna Redin)
10.00 – 13.00  ✦ Workshop: COMMUNITY CURRENCY (Ester Barinaga & Kalle Karlsson)
10.00 – 13.00  ✦ Workshop: JUST TRANSITION (Ellie Cijvat)
12.00 – 16.00  ✦ Workshop: BIKE KITCHEN (Föreningen Cykelköket Malmö)
13.00 – 14.30  ✦ Lunch: KONTRAPUNKT
14.30 – 15.00  ✦Workshop: HANG OUT WITH FRIENDS OF THE EARTH MALMÖ/LUND
14.30 – 16.00 ✦ Workshop(eng): DEGROWTH (Ekaterina Chertkovskaya)
14.30 – 16.00 ✦ Workshop: RE-CREATE (återSKAPA)
14.30 – 16.00 ✦ Workshop: STRUGGLE AGAINST FOSSIL GAS PROJECTS (Fossilgasfällan)

The festival will take place in Malmö and we invite you to two days of knowledge sharing, creativity and concrete work for climate justice. There will be workshops and discussions and also cultural events and community feeling!
We believe that social movements for justice has to work together to be successful and would love to see participants from feministic, anti-racist and local democratic movements at the camp. ¨
Sign up today and we will see you in march, we will have a great time! To sign up to and attend Klimatfest(i)valen , you must read and approve our Code of Conduct which you’ll find below.

Code of conduct for Klimatfest(i)valen 2018

Participants and creators of Klimatfest(i)valen come from different social movements, organisations and political backgrounds. It is our common responsibility that the festival is a place where we, and others, can feel at home. To make sure the festival is a safe place for everyone, a code of conduct for the camp has been created. Everyone who attends the festival is expected to actively think about, and follow, this code of conduct.

During Klimatfest(i)valen I promise to contribute with:

Love and positive energy

 • We take care of each other
 • We appreciate each other’s ideas, knowledge and experiences
 • We work together constructively to find the best solutions

Shared, honest and open communication

 • We listen to each other
 • We share speaking time and other space during the festival
 • We make efforts to give – and accept – constructive feedback

Respect and humbleness

 • We try to understand each other’s perspectives
 • We treat each other with respect
 • We are open to learning from other people with more experience than ourselves
 • During the festival, prefiguring the society we want to create, there is always room to be oneself
 • The festival is a space free from oppressive -isms, like racism and sexism
 • If I found myself not understanding an injustice that another person/group in society are exposed to, it is my own duty to get educated about it

Non-violence

 • We do not use violence to achieve our goals
 • We are never a part of escalating any confrontations during an action
 • During the festival, there will probably be actions held. Actions may contain civil disobedience. To participate in civil disobedience is voluntary. What actions may contain disobedient elements will be made clear during the camp and they will all apply non-violence methods.

 
In cooperation with Studiefrämjandet Skåne & STPLN

Details

Start:
10 mars, 2018
End:
12 mars, 2018
Event Category:

Organizer

Jordens Vänner
Email:
info(a)jordensvanner.se

Venue

Stapln, Malmö
Scroll to Top