En av grunderna i arbetet i utskottet är att vi håller på att läsa, alternativt har läst, följande fyra böcker: Vad är pengar, Andreas Cervenka, Bankerna och skuldnätet, Ellen Hodgson Brown, Monetärdemokrati – En ny human världsordning av Anders Silverfall monetardemokrati.se och Kapitalismen avslöjad, Per Lundgren nyaekonomiskasystemet.se.

Skapandet av pengar är det grundläggande i länders ekonomiska system. Vi har idag ett ekonomiskt system med penningbrist, trots att svenska och utländska banker skapar massor av pengar ur tomma intet. Metoden för penningtillverkning sker genom principen lån mot ränta. Pengarna till räntan skapas dock aldrig, utan nya pengar måste lånas för att betala av den gamla räntan. Räntepengarna trycks inte och existerar därmed inte.

Utskottet har under året arbetat med att utforma strategier för att nå ut med vårt arbete, och en insändare är i det närmsta klar. Den skall skickas till styrelsen för att godkännas enligt utskottsreglerna innan vi kan gå ut allmänt med insändare och med grundläggande information om problemen med vårt nuvarande ekonomiska system och de idéer och förslag på lösningar som vi arbetar med. Vi förbereder oss för att i nästa steg ta kontakt, informera och samarbeta med hela Jordens Vänner, andra organisationer och andra instanser och diskutera med dessa hur vi kan skapa en hållbar ekonomi.