Altrópico i Ecuador och Colombia

Altrópico stödjer samhällen i gränsområdet mellan Ecuador och Colombia i kampen för sina rättigheter och för att skydda den regnskog de är beroende av. Tillsammans med lokala organisationer arbetar Altrópico med lokal organisering, kapacitetsstöd, utbildning, försörjning, hållbar produktion och förvaltning av ursprungsterritorier. 

Altrópico i Colombia och Ecuador

Bakgrund

Chocó-regionen är en av de regioner där Altrópico arbetar. Regnskogen är känd för sitt unika ekosystem och rika biologiska mångfald. Men det är också en fattig region där lokalbefolkningen lever i stor osäkerhet.  Stora delar av skogen har skövlats för boskapsuppfödning, kokaodlingar och plantager av bananer och palmolja. I de fortfarande intakta delarna pågår illegal skövling, gruvbrytning och oljeutvinning. De som protesterar riskerar trakasserier och hot. 

Verksamhet

Altrópico har arbetat med sociala frågor och miljöfrågor i den binationella regionen på gränsen mellan Ecuador och Colombia sedan 1992. Tillsammans med urfolksgrupper, afro-colombianer, afro-ecuadorianer och mestizos och deras gräsrotsorganisationer arbetar Altrópico för hållbara försörjningsmöjligheter och skydd av regnskogen, sin mark och sina rättigheter. 

JordensVänner och Altrópico

Jordens Vänners stöd till Altrópico är fokuserat till samarbetet med Awáfolket i Chocóregnskogarna. Awá har drabbats hårt i den pågående väpnade konflikten i Colombia och droghandeln.

Arbetet går ut på att stötta Awáfolkets organisationer och stärka möjligheten att försvara sina territorier. Stödet bidrar bland annat till ledarskaps- och kommunikationsutbildningar för att stärka lokala röster, teknisk assistans och administrativt organisationsstöd.

Fokus för det arbete Jordens Vänner stödjer ligger på kvinnors och ungas rättigheter, organisering och deltagande. Arbetet är också inriktat på att främja det binationella samarbetet över gränsen.

Ge en gåva till regnskogsarbetet!

Scroll to Top